Əsas səhifə | Riyaziyyat | İnformatika
İnformatika
İnformatika kafedrası 1997-ci ildə yaradılmışdır. 1998-ci ildən kafedraya texnika elmləri doktoru, professor V.A.Mustafayev rəhbərlik edir.
İnformatika kafedrasında 2 professor, 3 dosent, 3 baş müəllim, 4 assistent fəaliyyət göstərir.
Kafedra heyəti
Müəllim heyəti:
1.t.e.d.,prof.V.A.Mustafayev
2.f-r.e.n.dos.Q.N.Atayev
3.t.e.d.,prof.Ə.Ə.İsgəndərov
4.t.e.n.,dos.G.A.Mirzəyev
5.t.f.d.,dos.Ş.S.Hüseynzadə
6.t.ü.f.d.,b.m. G.Y. Abbasova
7.b.m.M.N.Salmanova
8.b.m.A.D.Tağıyeva
9.ass.S.R.Cavadova
10.ass.S.İ.Qurbanova
11.ass.E.Ə.Nəsirova
12.ass.K.R.Əliyeva
Tədris-köməkçi heyət
1.lab.müdiri Kərimova Xavər Fazil
2.b.l. Həsənova Sevinc Sabir
3.b.l.Heydərova Kəmalə Yusif
4.laborant Rüstəmova Gülnarə Cəfər
İnformatika kafedrasında 1203.01−Kompüter elmləri ixtisası üzrə elmər doktoru proqramı ilə 1 dissertant,1 doktorant, fəlsəfə doktoru proqramı ilə 3 dissertant, 2 doktorant,9 magistrant hazırlanır.
Tədris olunan fənlər
Bakalavr pilləsi:
1.İnformatika
2.İnformatika-1,2
3.İnformatika və təhsildə İKT
4.İnformatika və ekoloji proseslərin kompüter analizi
5.İnformatikanın əsasları
6.Biometriya və informatika
7.İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları
8.Təhsildə İKT
9.Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası
10.Kompüter modelləşdirməsi
11.Proqramlaşdırma
12.Paralel paylanan hesablamalar
13.İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası
14.Alqoritmlər nəzəriyyəsi
15.Əməliyyat sistemləri
16.Translyasiya üsulları
17.İnformasiyanın qorunması üsulları və proqramlaşdırmanın texnologiyaları
18.Müasir tətbiqi proqram paketləri
19.Kompüter şəbəkələri
Maqistratura pilləsi
1.İnformatikanın bəzi məsələləri
2.Riyaziyyatın xüsusi fəsilləri
3.Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası
4.Kompüter şəbəkələri
5.Müasir kompüter və kompüter şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı
6.Kompürer elmlərinin müasir problemləri
7.Kompüter sistemlərinin qurulması və əməliyyat sistemləri
Kafedranın elmi istiqamətləri
“1203.01- Kompüter elmləri İnformatika kafedrasının elmi istiqamətidir.
Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri
İnformatika kafedrasında son 5 ildə 1 monoqrafiya, 3 dərs vəsaiti, 65 məqalə, 4 metodik göstəriş, 25 tezis, 35 fənn proqramı, o cümlədən 22 məqalə xaricdə dərc olunmuşdur.
Kafedra əməkdaşlarının ali təhsil və elmi tədqiqat institutları ilə əlaqəsi
İnformatika kafedrası respublikanın bir sıra elmi müəssisələrinin, MDB ölkələri və digər xarici ölkələrin ali təhsil və elm ocaqları ilə sıx əməkdaşlıq edir. AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Rusiya EA-nın İdarəetmə Problemləri İnstitutu, Türkiyə Respublikasının Orta Doğu Texnik Universiteti ilə sıx əlaqələr qurulmuşdur.
1.Mustafayev Valeh Azad oğlu 30 noyabr 2012-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının qərarı ilə Fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.
2.Mustafayev Valeh Azad oğlu Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2017-ci il 2 noyabr tarixli 3334 nömrəli sərəncam ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az