Əsas səhifə | Konfrans materialları
Konfrans materialları
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI III HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI I HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI II HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il III hissə
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il II hissə
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il I hissə
Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 11-12 may 2017-ci il
I Bölmə
Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 11-12 may 2017-ci il
VI Bölmə
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az