Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Главная страница | Сумгаитский государственный университет. Материалы конференций
Сумгаитский государственный университет. Материалы конференций


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОГРАММА – ПРИГЛАШЕНИЕ
ГЕЙДАР АЛИЕВ И ТЮРКСКИЙ МИР: ОБЩЕСТВЕННЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОГРАММА – ПРИГЛАШЕНИЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОГРАММА – ПРИГЛАШЕНИЕ
AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASI VƏ ÖLKƏNİN SİYASİ, SOSİAL-İQTİSADİ, MƏDƏNİ İNKİŞAFI BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ III BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ BİOMÜXTƏLİFLİYİN BƏRPASI YOLLARI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
RİYAZİYYATIN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ YENİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI IV RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
XXI РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАГИСТРАНТОВ часть III
XXI РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАГИСТРАНТОВ часть II
XXI РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАГИСТРАНТОВ часть I
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ
ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭТНИЧЕСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП
ЭТНИЧЕСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОГРАММА – ПРИГЛАШЕНИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РОЛЬ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА АЗЕРБАЙДЖАНА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
АДРЕС
КОНТАКТЫ
СУМГАИТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
г.Сумгаит
43-й квартал, ул. Баку,1
AZ5008
Телефон: +994-18 642-16-20
Электронная почта: info@sdu.edu.az