Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Home | Sumgayit State University. Conference proceedings
Sumgayit State University. Conference proceedings


INTERSTATE ECONOMIC RELATIONS: MODERN CHALLENGES AND PERSPECTIVES INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAM – INVITATION
HEYDAR ALIYEV AND THE TURKISH WORLD: SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL RELATIONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAM – INVITATION
THEORETICAL AND APPLIED PROBLEMS OF MATHEMATICS II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAM – INVITATION
AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASI VƏ ÖLKƏNİN SİYASİ, SOSİAL-İQTİSADİ, MƏDƏNİ İNKİŞAFI BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ III BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ BİOMÜXTƏLİFLİYİN BƏRPASI YOLLARI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
RİYAZİYYATIN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ YENİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI IV RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
XXI REPUBLICAN SCIENTIFIC CONFERENCE UNDERGRADUATES part III
XXI REPUBLICAN SCIENTIFIC CONFERENCE UNDERGRADUATES part II
XXI REPUBLICAN SCIENTIFIC CONFERENCE UNDERGRADUATES part I
MODERN PROBLEMS OF CHEMISTRY
INTEGRATION INTO SOCIETY AND SOCIAL ADAPTATION: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
ETHNIC DEPORTATIONS: HISTORICAL AND CONTEMPORARY PERIOD
ETHNIC DEPORTATIONS: HISTORICAL AND CONTEMPORARY PERIOD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAM – INVITATION
ACTUAL PROBLEMS OF APPLIED PHYSICS AND ENERGETICS II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
THE ROLE OF AZERBAIJAN'S TRANSIT POTENTIAL IN ECONOMIC DEVELOPMENT
ECOLOGY AND LIFE PROTECTION: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES
FUNDAMENTAL PROBLEMS OF MATHEMATICS AND APPLICATION OF INTELLECTUAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION
ADDRESS
CONTACTS
SUMGAIT STATE UNIVERSITY
Sumgait city,
43rd district, Baku street 1,
AZ5008
Phone: +994-18 642-16-20
E-mail: info@sdu.edu.az