Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
M Ə L U M A T M Ə K T U B U
 
Hörmətli həmkarlar!
 
Sizi 13-14 aprel 2023-cü il tarixlərində Sumqayıt Dövlət Universitetində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpası və ölkənin siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni inkişafı” mövzusunda keçiriləcək Beynəlxalq elmi konfransda iştirak etməyə dəvət edirik.
 
Konfransın bölmələri:
1. SSRİ-nin süqutu və Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası
2. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının daxili siyasəti
3. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti
4. Elm. Təhsil. Mədəniyyət
 
Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, türk, rus, ingilis.
Konfransın formatı: əyani və ya onlayn – əlavə olaraq məlumat veriləcəkdir.
Konfrans materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər:
Kağızın ölçüsü
– A4
Boş sahə 
hər tərəfdən 2 sm
Şrift
Times  New  Roman
Şrift ölçüsü 
12 pt
Sətirarası interval
1,15 sm
Abzas
1,25 sm
Məqalənin adı
– ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə
Müəllifin adı, soyadı, atasının adı
– ortadan, qalın şriflə
İş yeri, şəhər, ölkə  
– ortadan, kursivlə
E-poçt ünvanı 
– ortadan, kursivlə
Açar sözlər (57 söz)
Xülasə (6080 söz)
– Azərbaycan, ingilis, türk və  rus dillərində
– məqalənin yazıldığı dildən başqa iki dildə
Həcmi
5 səhifəyə qədər
Ədəbiyyata istinadlar
Ədəbiyyat siyahısı
kvadrat mötərizədə
əlifba sırası ilə
 
Konfransın materialları Plagiat.pl şirkətinə məxsus StrikePlagiarism.com antiplagiat sistemində yoxlanıldıqdan sonra “SDU.Konfrans materialları” toplusunda dərc olunaraq, https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az, https://www.sdu.edu.az saytlarında və eLibrary.ru məlumat bazasında yerləşdiriləcəkdir (beynəlxalq seriya nömrələri: İSSN 2708-955X print, İSSN 2709-6033 on-line).
Materiallar 28 mart 2023‑cü il tarixinədək shirxan.selimov63@gmail.com elektron poçtuna və ya əyani olaraq elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada aşağıdakı ünvanda qəbul olunur: AZ5008. Sumqayıt şəh., 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət Universiteti (I tədris korpusu), Tarix və coğrafiya fakültəsi, Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi kafedrası (otaq 248).
 
Bir müəllifdən yalnız bir məruzənin tezisi və ya məqaləsi qəbul olunur.
Təşkilat komitəsi tezislərin və məqalələrin konfransın proqramına daxil edilməsi hüququnu özündə saxlayır.
Məsul katib - prof. Şirxan Səlimov
Əlaqə telefonları: (+99418) 644 89 05, (+99455) 619 50 71
 
Təşkilat komitəsi
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az