Əsas səhifə | Keyfiyyət Təminatı Mərkəzi
Keyfiyyət Təminatı Mərkəzi
Son illər sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində Azərbaycan Respublikası diqqətəlayiq bir irəliləyiş əldə etmiş və insanların sosial vəziyyəti bununla əlaqədar olaraq xeyli inkişaf etmişdir. Davamlı reformlar və böyük infrastruktur layihələrinin davamlı inkişafına əsas verdi. Yüksək ixtisaslı kadr potensialının inkişaf etdirilməsi milli təhsil sisteminin əsas hədəfidir, kadr potensialının artırılması dövlət tərəfindən tələb olunan beynəlxalq rəqabətə uğurlu inteqrasiya üçün dövlət prioritetidir. Buna görə də ölkədə keyfiyyətli təhsilin inkişafına nail olmaq üçün beynəlxalq standartlara cavab verən yeni təhsil islahatları və strategiyaları yaradılmalıdır.
Bu baxımdan Erasmus+ EQAC layihəsi çərçivəsində Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru prof. E.B. Hüseynovun R-19/1 nömrəli əmri ilə Keyfiyyət Təminatı Mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəzin illik iş planı hazırlanmış və rəhbərlik tərəfindən qəbul edilmişdir, əsasnaməsi Elmi Şurada müzakirə edilərək təsdiqlənmişdir.
Mərkəzin başlıca fəaliyyət istiqaməti universitetin kadr potensialının gücləndirilməsi, elmi tədqiqat fəaliyyətinin və tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsidir.
Mərkəzə rəhbərlik Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru prof. E.B. Hüseynov tərəfindən Hüseynov Nihad Ramiz oğluna həvalə edilmişdir.
Avropa Komissiyasının maliyyələşdirdiyi Erasmus+ EQAC layihəsi çərçivəsində yaradılan Keyfiyyət Təminatı Mərkəzi Sumqayıt Dövlət Universiteti ilə birgə 10 regional universitetdə də yaradılmışdır. Mərkəzin əməkdaşları layihə çərçivəsində Böyük Britaniyanın Middlesex Universiti, Litva Respublikasının SMK Universiteti, İspaniya Krallığının Alikante Universiteti, İsveç Krallığının Royal Texnologiya Universiteti və Uppsala Universitetlərində təlimlərdə iştirak etmişdir.
Erasmus+ EQAC layihəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri:
• Mövcud Keyfiyyət Təminatı prosesinin praktiki müqayisəli analizini etmək
• Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində keyfiyyət təminatı mexanizmləri üçün sənədlərin inkişaf etdirilməsi
• Müasir keyfiyyət təminatı ilə bağlı marifləndirmə tədbirlərinin görülməsi və strateji sənədlərin hazırlanması
• Ümumi Keyfiyyət Təminatı Sistemi - ISO 9001-in hazırlanması və qurulması
• Onlayn platforma və istifadəçi xidməti nizamnaməsinin yaradılması
• Keyfiyyət Təminatı Mədəniyyətinin aşılanması
• Keyfiyyət təminatı ilə əlaqəli inzibati və akademik kadrların hazırlanması
• Ortaq Ali Təhsil Müəssisələri üçün Keyfiyyət Təminatının daxili idarəetmə prinsipləri, prioritetləri, təlimatları və prosedurlarının hazırlanması
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az