Əsas səhifə | Elmi nəşrlər
Elmi nəşrlər


Elmi xəbərlər 2020 - Təbiət və texnika e...
Cild 20, №4
Elmi xəbərlər 2020 – Sosial və humanitar...
Cild 16, №4
Elmi xəbərlər 2020 - Təbiət və texnika e...
Cild 20, №3
Elmi xəbərlər 2020 – Sosial və humanitar...
Cild 16, №3
Elmi xəbərlər 2020 - Təbiət və texnika e...
Cild 20, №2
Elmi xəbərlər 2020 – Sosial və humanitar...
Cild 16, №2
Elmi xəbərlər 2020 - Təbiət və texnika e...
Cild 20, №1
Elmi xəbərlər 2020 – Sosial və humanitar...
Cild 16, №1
Elmi xəbərlər 2019 - Təbiət və texnika e...
Cild 19, №4
Elmi xəbərlər 2019 – Sosial və humanitar...
Cild 15, №4
Elmi xəbərlər 2019 - Təbiət və texnika e...
Cild 19, №3
Elmi xəbərlər 2019 – Sosial və humanitar...
Cild 15, №3
Elmi xəbərlər 2019 - Təbiət və texnika e...
Cild 19, №2
Elmi xəbərlər 2019 – Sosial və humanitar...
Cild 15, №2
Elmi xəbərlər 2019 - Təbiət və texnika e...
Cild 19, №1
Elmi xəbərlər 2019 – Sosial və humanitar...
Cild 15, №1
MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBATI QAYDALARI
Elmi xəbərlər 2018 - Təbiət və texniki e...
Cild 18, №4
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az