Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Metodik işlər
Metodik işlər
1. Hüseynova Afət Südef qızı, Ağayeva Fəridə Şahbaz qızı, Məmmədova Radə Cahangir qızı, Nağıyeva Südabə Firuddin qızı, Rəsulov Rasim Zahid oğlu. ГалСен ОЦЕ‑Н-Р laboratoriya avadanlıqlarının tətbiqi ilə laboratoriya işləri. Metodik vəsait. Sumqayıt: SDU‑nun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2020, 140 s.
SDU‑nun Redaksiya‑nəşriyyat şurasının texnika elmləri üzrə bölmə iclasının 05 noyabr 2020‑ci il tarixli 19 №‑li protokolu
2. Barxalov Barxal Şaban oğlu, İsmayılov Ramiz Məzahir oğlu. İstilik texnikası və texniki termodinamikadan laboratoriya işləri. Metodik vəsait. Sumqayıt: SDU‑nun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021, 96 s. ‑ (060503‑Fizika ixtisasının İstilik fizikası və molekulyar fizika ixtisaslaşması üzrə magistr hazırlığı üçün)
SDU‑nun Redaksiya‑nəşriyyat şurasının Fizika və astronomiya elmləri üzrə bölmə iclasının 17 may 2021‑ci il tarixli 08 №‑li protokolu
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az