Əsas səhifə | Tələbə gənclər təşkilatı
Tələbə gənclər təşkilatı
Azərbaycan Respublika Prezidentinin İcra Aparatının 15 fevral 2005-ci il tarixli, 41 №-li Sərəncamına əsasən Təhsil Nazirliyinin 28 fevral 2005-ci il tarixli, 89 №-li Əmri ilə SDU-da 29 mart 2005-ci il tarixində Tələbə Gənclər Təşkilatının təsis konfransı keçirilmişdi. Təşkilatın əsas məqsədi Dövlət Gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində tələbələrin və ayrı-ayrılıqda hər bir tələbənin maraqlarını təmsil və müdafiə etmək, respublikanın ictimai, mədəni, sosial iqtisadi həyatında onların fəal iştirakını təmin etməkdir. Bu gün SDU-da gənclərin maraq, istək və qabiliyyətlərinə uyğun hər cür imkanlar yaradılmışdır. Müasir idman kompleksi, zəngin kitabxana, geniş akt zalı, incəsənət sahəsində bacarığı olanlar üçün müxtəlif dərnəklər və s. tələbələrin ixtiyarındadır.
Təşkilat həmçinin təhsillə və tələbələrin problemləri ilə bağlı məsələlərin operativ həllinə nail olmaq üçün dövlət orqanları qeyri-hökümət və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.
Hazırda SDU-da Tələbə Gənclər Təşkilatı gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili, onların dövlətçilik ruhunda tərbiyə olunması, vətənpərvərlik ruhunun artırılması və s. istiqamətdə görülən tədbirləri davam etdirir.
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az