Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Dərsliklər
Dərsliklər
1. Səmədov M.M., Əhmədov V.N., Mustafayev M.M., Məmmədova A.A. Qeyri-üzvi kimya. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2018, 432 s.
2. Səmədov M.M., Əhmədov V.N., Mustafayev M.M., Məmmədova A.A. Qeyri-üzvi kimya. Dərslik. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2020, 568 s.
3. Səmədov M.M. Bərk cisimlər kimyası. Dərslik. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2017, 206 s.
4. Səmədov M.M. Fiziki-kimyəvi analizin əsasları. Dərslik. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2019, 251 s.
5. Mustafayev M.M. Metalüzvi birləşmələr. Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Bakı, “Təhsil” NPM, 2008, 264 s.
6. Aşurov D.Ə., Ağayev Ə.Ə., Muradov M.M., Nəzərova M.K., Pirquliyeva M.S. Metalların korroziyası və mühafizəsi. Dərs vəsaiti, I hissə. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2016, 168 s.
7. Aşurov D.Ə., Ağayev Ə.Ə., Muradov M.M., Nəzərova M.K., Pirquliyeva M.S. Metalların korroziyası və mühafizəsi. Dərs vəsaiti, II hissə. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2016, 133 s.
8. Əliyev Ş.T. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Dərslik. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin F-15 saylı 05.01.2018-ci il tarixli əmri ilə nəşr hüququ (qrif) verilmişdir. Sumqayıt: SDU-nunRedaksiya və nəşr işlərişöbəsi, 2018. – 375 s.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az