Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Elmi kitabxana
Elmi kitabxana
Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mədəniyyət, bilik, zəka mənbəyidir
 
                                                                                                                      Heydər Əliyev
 
Azərbaycan xalqı həmişə özünün yüksək kitab mədəniyyəti ilə sayılıb–seçilmiş və zəngin kitabxanaları ilə tanınmışdır. “Kitabxana işi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” nda deyildiyi kimi, kitabxana elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil müəssisəsi kimi çap əsərlərini və digər informasiya daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən, onların sistematik ifadəsini təşkil edən cəmiyyət, intellektual və mənəvi potensialının inkişafına xidmət göstərən sosial institutdur.
Sumqayıt Dövlət Universitetinin elmi kitabxanası 1966-cı ildən Məşədi Əzizbəyov adına Neft-Kimya İnstitutunun filialı kimi işə başlamışdır. 1975-ci ildən Azərbaycan Sənaye İnstitutunun, 2000-ci ildən isə Sumqayıt Dövlət Universitetinin kitabxanası kimi fəaliyyət göstərən kitabxana 2014-cü ildən SDU-nun Elmi şurasının 28 fevral 2014-cü il tarixli iclasının qərarı ilə Elmi kitabxana kimi fəaliyyətinini davam etdirir.
Məqsədi:
a) Elmi kitabxana ali məktəbin aparıcı struktur bölmələrindən biri olub, təlim-tərbiyə və elmi tədqiqat prosesini tədris edən, elmi-metodiki ədəbiyyatla və informasiya materialları ilə təmin edən, bilikləri təbliğ edən mənəvi və intellektual əlaqələrin yayılması mərkəzidir.
b) Elmi kitabxana öz işində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında Qanununu, “Kitabxana işi haqqında Qanun”u, Dövlət və hökumət sənədlərini, Təhsil Nazirliyinin əmr, sərəncam və normativ sənədlərini, tərkibində olduğu ali məktəbin əmr və sərəncsmlarını rəhbər tutur.
Vəzifəsi:
1) Tələbə, bakalavr, magistrant, doktorant, elmi işçi, professor-müəllim heyəti və universitetin digər kateqoriyadan olan oxucularının informasiya tələbatına və sorğusuna uyğun şəkildə kitabxana, məlumat-biblioqrafiya xidməti göstərmək;
2) Universitetin profilinə və oxucuların informasiya tələbatına uyğun kitabxana fondunu formalaşdırmaq, ənənəvi çap məhsulu ilə yanaşı, yeni informasiya texnologiyasına keçmək, informasiya mədəniyyətini tərbiyə etməklə bərabər, oxuculara kitabxananın məlumat-biblioqrafiya aparatından və yeni informasiya texnologiyasından istifadə etmək bacarığını aşılamaq.
SDU-nun elmi kitabxanası kitab fondunun komplektləşdirilməsini ixtisaslara uyğun təşkil edir.
Elmi kitabxana oxuculara kitab fondundan daha səmərəli şəkildə istifadə etməkdə kömək edir, professor-müəllim heyətini, doktorant, magistrant, tələbələri dərslik, dərs vəsaitləri, metodik göstərişlər, jurnallar və onların elektron variantları
ilə təmin edir.
Ümumi sahəsi 508 m2 olan Elmi kitabxananın 15 nəfər əməkdaşı var.
2004-cü ildən bu günədək Əmrahova Nailə Nağı qızı Elmi kitabxananın müdiri vəzifəsində çalışır. 1997-ci ildən 2001-ci ilədək də kitabxananın müdiri vəzifəsində işləyib.
1. Elmi kitabxanada 4 şöbə fəaliyyət göstərir:
1. Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi
2. Məlumat-biblioqrafiya şöbəsi
3. Xidmət şöbəsi (abonement və oxu zalı)
4. Bədii ədəbiyyat şöbəsi
2. Elmi kitabxananın əməkdaşları:
1. Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsində Hüsenova Mehriban şöbə müdiri, Əliyeva Sevinc kitabxanaçı;
2. Məlumat-biblioqrafiya şöbəsində Əbdürəhmanova Rəqsanə şöbə müdiri, Novruzova Nazirə kitabxanaçı;
3. Xidmət şöbəsinin abonement bölməsində İsgəndərova Nərminə böyük kitabxanaçı, Ramazanova Ülkər biblioqraf; oxu zalında Əliyeva Xatirə baş kitabxanaçı, Süleymanova Sevda böyük kitabxanaçı, Mirzəyeva Səbiqə kitabxanaçı;
4. Bədii ədəbiyyat şöbəsində Məmmədova Sevinc şöbə müdiri, Ağakişiyeva Təhminə kitabxanaçı;
5. Elektron kitabxana ilə oxuculara xidmətdə Rzayeva Şəhla kitabxanaçı;
6. Skaner aparatı ilə kitabların skan olunmasında Cəlilova Sevinc böyük biblioqraf, Məmmədova Turan kitabxanaçı.
3. Elmi kitabxananın fondu:
Ümumi fond -155002                                  Elmi ədəbiyyat-33439
Kitablar -122752                                         Tədris ədəbiyyatı-81693
Metodik göstərişlər- 9281                           Bədii ədəbiyyat-28463
Jurnallar -19925                                         İctimai-siyasi ədəbiyyat-8794
Avtoreferat – 1643                                      Xarici ədəbiyyat-2613
Magistr dissertasiyaları - 991
Doktorluq dissertasiyaları – 8                      Azərbaycan ədəbiyyatı -75587
Rus ədəbiyyatı – 79115                              Rus ədəbiyyatı – 79115
Elektron disklər – 435
Müasir kompüter avadanlığı ilə təchiz olunmuş və internet şəbəkəsinə qoşulmuş elmi kitaxanada elektron kitabxana fəaliyyət göstərir. Elektron kataloq da yaradılıb. Elmi kitabxanada olan Azərbaycan ədəbiyyatı elektron kataloqda
yerləşdirilir və bununla əlaqədar işlər davam etdirilir. Kitabxanaya verilmiş skaner aparatı ilə kitablar skan olunub, elektron kitabxananın bazasına yerləşdirilir. Bundan başqa kafedralardan göndərilən dərslik və dərs vəsaitlərinin, metodik vəsaitlərin, fənn proqramlarının, sillabusların, doktorluq dissertasiyalarının, magistr dissertasiyalarının, mühazirə mətnlərinin elektron variantı kompüterlərdə yerləşdirilir və tələbələrin istifadəsinə verilir. Elektron kitabxananın bazasında 4895 adda ədəbiyyat yerləşdirilib. Beləliklə, bütün bunlar tələbələrin Elmi kitabxanadan və elektron kitabxanadan daha səmərəli istifadəsi üçün gözəl şərait yaradır.
Kitab fondunun qorunub-saxlanması kitabxananın hər bir əməkdaşının əsas vəzifələrindən biridir.
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az