Əsas səhifə | Mühəndislik | Metrologiya və standartlaşdırma
Metrologiya və standartlaşdırma
Kafedra 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedraya 2014-cü ildən dos. Abdullayev Qurban Sadıx oğlu rəhbərlıik edir.
Kafedrada 2 dosent, 1 tex. f. d, 3 baş müəllim, 2 assistent, 2 lobarant fəaliyyət göstərir.
1. Abdullayev Qurban Sadıx oğlu, kafedra müdiri, dosent
2. Qaraməmmədov Hüseyn Ələsgər oğlu, dosent
3. Məmmədova Şamama Hacıbala qızı, tex.f.d., baş müəllim
4. Bağırov Ziyafət Oruc oğlu, baş müəllim
5. Rzaquliyev Əhmədağa Hacı oğlu, baş müəllim
6. İsmayılova Şəhla Hacıbala qızı, baş müəllim
7. Quliyeva Humay Güləhməd qızı, assistent
8. Mustafayeva Nigar İbrahim qızı, assistent
9. Məmmədova Şəlalə Təvəkkül qızı, laborant
10. Həsənova Təranə İbrahim qızı, laborant
Kafedrada 1 dissertant, 1 doktorant və 3 magistrant elmi işlə məşğul olur.
Tədris olunan fənlər:
Bakalavriat səviyyəsi üzrə:
Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi;
1. Mühəndis qrafikası
2. Tətbiqi mexanika
3. Metrologiyanın əsasları
4. Standartlaşdırmanın əsasları
5. Sertifikatlaşdırmanın əsasları
6. Xətti, bucaq və mexaniki ölçmə
7. Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə olunması
8. Qarşılıqlı əvəzolunma
9. Sınaq və sınaq avadanlıqları
10. Texnoloji sənədlərə norma nəzarət və metroloji ekspertiza
11. Məhsulun keyfiyyətinin diaqnostikası
12. Keyfiyyət sistemi
13. Materialşünaslıq və konstruksiya materiallarının texnologiyası
14. Sahə məhsullarının sertifikasiyası
15. Sahə istehsalı və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət
Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi;
1. Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası
2. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya
3. Nəqliyyatın güc qurğuları
4. Tətbiqi mexanika
5. Nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyalarının əsasları
6. Daşımaların təşkili və menecmenti
7. Nəqliyyatda yükləmə-boşaltma vasitələri
8. Nəqliyyat müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili
9. Nəqliyyat loqistikası
10. Nəqliyyatda ekspedisiya işlərinin təşkili
11. Nəqliyyatda servis işlərinin təşkili
12. Daşımaların sığortası
13. Yükşünaslıq
14. Vahid nəqliyyat sistemi
15. Texniki sənədlərə norma nəzarət və metroloji ekspertiza
16. Avtomobillərin istismar xüsusiyyətləri nəzəriyyəsi və hesabı
17. Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi
18. Avtomobil yükdaşımaları
19. Nəqliyyat proseslərinin idarə edilməsi
20. Şəhər və şəhərətrafı sərnişindaşımaları
21. Avtomobil sərnişindaşımaları
Magistratura səviyyəsi üzrə:
1. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyinin müasir problemləri
2. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
3. Ölçmə nəzəriyyəsinin riyazi analizi
4. Məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması
5. Elmi tədqiqatın əsasları
6. Maşın və avadanlıqların etibarlılığı
7. Modelləşdirmə və optimallaşdırma
8. Metallurgiya avadanlıqlarının etibarlığı
9. Beynəlxalq standartlaşdırma və sertifikasiya
10. Məhsulun keyfiyyətinin idarə olunmasının statistik metodları
11. Müasir metrologiyanın problemləri
12. Tədqiqat üsulları
Kafedranın elmi istiqamətləri:
- 331302-maşınlar, avadanlıqlar və proseslər.
Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri:
Kafedra üzrə 9 kitab, 140 məqalə, o cümlədən 11 məqalə xaricdə çap olunmuşdur.
42. Sillabus, 2 monoqrafiya, 20 fənn proqramı, 7 dərs vəsaiti və 2 metodik vəsait nəşr olunmuşdur.
AZTU, Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu, SOKAR, Sankt-Peterburq Dövlət İqtisadiyyat Universiteti ilə əlaqəmiz var.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az