Əsas səhifə | Mühəndislik | İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma
İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma
1992-ci ildə yaradılan Hesablama texnikası və proqramlaşdırma kafedrasının əsasında 1994-cü ildə Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri və proqramlaşdırma kafedrası, 2010-cu ildə isə İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası yaradılmışdır. 1992-ci ildən 2017-ci ilin mayına kimi kafedraya t.e.d., professor Əhmədov M.A. rəhbərlik etmişdir. 16.05.2017-ci il tarixindən kafedraya t.e.d., professor Hüseynov A.H. rəhbərlik edir.
Kafedrada 2 professor, 2 dosent, 6 baş müəllim, 2 assistent və 4 nəfərdən ibarət tədris-köməkçi heyət fəaliyyət göstərir.
1.Hüseynov A.H.- kafedra müdiri, t.e.d., 0,5 şt.professor
2.Əhmədov M.A.- t.e.d., 1 şt.professor
3.Rəhimov Ş.R.- t.e.n. 1 şt. dosent
4.Talıbov N.H.- t.e.n. 0,5 dosent
5.Əmraslanov B.Q.- 1 şt. baş müəllim
6.Əhmədova S.M.- 0,5 şt baş müəllim
7.Tağıyeva T.A.- 1 şt. baş müəllim
8.Cəfərova Ş.M. – t.ü.f.d.,1 şt.baş müəllim
9.Məmmədova G.A. - 1 şt.baş müəllim
10.Orucova G.E. - 1 şt.baş müəllim
11.Əliyeva A.Q. - 0,5 şt. assistent
12.Səlimova M.R.- assistant (dissertant)
13.İbrahimova P.Ə.- laboratoriya müdiri
14.Əzizli N.C.- baş laborant (dissertant)
15.Zeynalova S.M.- baş laborant (doktorant)
16.Zeynalabdıyeva İ.S.- baş laborant (doktorant)
Kafedrada 7 dissertant, 4 doktorant elmi işlə məşğul olur.
2019-2020- ci tədris ilində kafedrada aşağıdakı fənlər tədris olunur:
Bakalavr iat səviyyəsi üzrə tədris olunan fənlər:
1. Hesablama təcrübələri
2. İnformasiya sistemləri
3. İntellektual texnologiyalar
4. İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları
5. İnformasiya texnologiyalarına giriş
6. İnformasiya texnologiyalarının riyazi elementləri
7. Verilənlər bazasının əsasları
8. Riyazi proqram paketləri
9. Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri
10. Kompüter şəbəkələrinə giriş
11. Kompüterlərin arxitekturası
12. Multimedia texnologiyaları
13. Obyektyönlü proqramlaşdırma
14. İnsan-maşın interfeysləri
15. Əməliyyat sistemləri (İnformasiya texnologiyaları ixtisası üçün)
16. Proqram mühəndisliyinin əsasları və layihələndirilməsi
17. Sistem mühəndisliyi
18. Verilənlərin strukturu və alqoritmlər
19. Ümumi təyinatlı proqram vasitələri
20. Kompüter texnologiyasının nəzəri əsasları
21. Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə
22. Məntiqi proqramlaşdırma dilləri
23. Müasir proqramlaşdırma dilləri
24. Kompüter əsaslı mühəndis qrafikası
25. Əməliyyatların tədqiqi
26. İnformatika
27. Ixtisasa giriş (Sənaye mühəndisliyi ixtisası üçün)
28. Verilənlərin strukturu və verilənlər bazası sistemləri
29. Web proqramlaşdırılması və layihələndirilməsi
30. Proqramlaşdırmanın əsasları
31. Sistem proqramlaşdırılması və əməliyyat sistemləri
32. İnternet texnologiyaları
33. Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə
34. Əməliyyatların tədqiqi
35. Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi
36. Multimedia texnologiyası
37. İnformatikanın əsasları
38. Tətbiqi riyaziyyat
39. Kompüter qrafikası
40. Mühəndis riyaziyyatı
Magistratura səviyyəsi üzrə tədris olunan fənlər:
1. Web tətbiqlərin inkişafı
2. Baza məlumatlarının idarə edilməsi
3. İnformasiya sistemlərinin idarə edilməsi
4. Qərar qəbuletmə
5. İnformasiya texnologiyalarının layihə menecmenti
6. Biliklərin menecmenti
7. Sistemlərin inteqrasiyası
8. İnformasiya texnologiyalarının idarə edilməsi
9. Proqram keyfiyyətinin idarəsi
10. İnformasiya texnologiyalarının müasir problemləri
11. İnformasiya texnologiyalarının tarixi və metodologiyası
12. İnformasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılmış modelləşdirilməsi və tədqiqi üsulları III
13. İnformasiya sistemlərində qərar qəbulunun əsasları
14. Şəbəkə əməliyyat sistemlərinin proqram təminatı
15. İdarəetmədə informasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi
16. Idarəetmədə Web texnologiyaları
17. Müasir internet texnologiyaları
18. Informasiya sistemləri üçün tətbiqi proqram paketi
19. Proqramlaşdırma dillərinin nəzəriyyəsi və praktikası
20. Biliklər bazası və ekspert sistemləri
21. Tədqiqat üsulları
22. Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyaları
23. Müasir səviyyəli verilənlər bazası
Hal-hazırda kafedrada Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2009-cu il tarixli, 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 050632-İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi istiqaməti üzrə 050655-İnformasiya texnologiyaları ixtisası üzrə bakalavr, 060632 – İdarəetmədə informasiya sistemləri ixtisasları üzrə magistr və MBA proqramı üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir.
Son 5 ildə kafedra əməkdaşlarının apardıqları elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 4 monoqrafiyada, 6 kitabda, respublika və xarici ölkələrin nüfuzlu nəşriyyatlarında dərc olunmuş 384 elmi məqalədə (o cümlədən, 65-i xaricdə), respublika və beynəlxalq simpoziumlardakı məruzələrdə (216) öz əksini tapmış, alınmış elmi nəticələr müəlliflik şəhadətnamələri və patentlərlə (o cümlədən, 4 müəlliflik şəhadətnaməsi və 7 patent) təsdiq edilmişdir.
Son illər metodik iş planına uyğun olaraq, 69 metodik iş (o cümlədən 36 fənn proqram və 21 sillabus) hazırlanmışdır.
Kafedra ölkənin aparıcı müəssisələri (AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Milli Aviasiya Akademiyası və s.) ilə elmi əlaqələri müntəzəm olaraq davam etdirir. Həmçinin kafedra xarici ölkə universitetləri və nəşriyyatları ilə əməkdaşlığa ciddi önəm verir və MDB və Avropa ölkələrinin, Amerikanın İMPACT FACTOR-lu jurnallarında elmi məqalələr nəşr etdirirlər.
Təhsildə və elmdə göstərdikləri fəaliyyətlərinə görə kafedra müdiri, t.e.d., prof. Hüseynov Aqil Həmid oğlu “Tərəqqi” medalı və “Respublikanın Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə, kafedranın professoru t.e.d.,prof. Əhmədov Məhəmməd Aydın oğlu “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşlar.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az