ELAN
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti ştatda boş olan vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR
 
Kafedralar üzrə dosent
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası – 2 yer  
Elektrotexnika və energetika – 2 yer
Bərk cisim və yarımkeçiricilər - 1 yer   
İnformasiya və kompüter texnikası – 1 yer  
İqtisadiyyat - 1 yer 
Biznesin təşkili və menecment - 1 yer 
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası – 1 yer
Azərbaycan və xarici ölkələr ədəbiyyatı – 1 yer 
Pedaqoqika və psixologiya – 2 yer 
Kafedralar üzrə baş müəllim
Riyaziyi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi   – 1 yer
İnformatika – 1 yer
Fizika və onun tədrisi metodikası - 1
Ekologiya – 1 yer  
Mülki müdafiə, tibbi və fiziki hazırlıq - 4 yer 
İnformasiya və kompüter texnikası - 3 yer
İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma – 1 yer
Maliyyə və mühasibat uçotu – 1 yer  
Biznesin təşkili və menecment – 2 yer
Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya – 3 yer
Tarix və onun tədrisi metodikası    -1 yer
Coğrafiya və onun tədrisi metodikası - 2 yer
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası – 2 yer
Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı - 2 yer
Xarici dillər – 2 yer  
Kafedralar üzrə 0,5 şt. baş müəllim
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası – 1 yer
Kafedralar üzrə müəllim
Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya - 1 yer
Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi - 1 yer
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası – 1 yer
Pedaqoqika və psixologiya – 1 yer 
Kafedralar üzrə assistent
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası – 2 yer  
Riyaziyi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi -1 yer İnformatika – 1 yer
Bərk cisim və yarımkeçiricilər – 1 yer
Elektromexanika – 3 yer
Fizika və onun tədrisi metodikası – 1 yer
Ekologiya – 1 yer   
Neft kimyası və kimya mühəndisliyi – 1
İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma – 1 yer 
 
Qeyd: Sənədlər bu elan dərc olunan gündən
bir ay(30 gün) müddətində təqdim oluna bilər.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər
sənədlərini mövcud əsasnaməyə müvafiq
olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə
birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim
etməlidirlər.
 
Az. 5008 Sumqayıt, 43-cü məhəllə,
SDU, otaq 233
 
Əlaqə telefonları: (012 )448-08-37,
          (018) 642-15-06  Əlavə: 1-16
 
                                    Rektorluq
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az