Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti 2019-cu il ücün fəlsəfə doktoru və elmlər doktorhazırlığı üzrə doktoranturaya QƏBUL ELAN EDİR
 
Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 
İxtisasın şifri 
İxtisasın adı 
Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 
doktoranturaya qəbul planı 
dissertanturaya qəbul planı 
 
cəmi 
o cümlədən 
 
cəmi 
o cümlədən 
büdcə hesabına 
ödənişli əsaslarla 
büdcə hesabına 
ödənişli əsaslarla 
əyani 
qiyabi 
əyani 
qiyabi 
1202.01 
Analiz və funksional analiz 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1203.01 
Kompüter elmləri 
2 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
2211.01 
Bərk cisimlər fizikası 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
2314.01 
Neft kimyası 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
3303.01 
Kimya texnologiyası və mühəndisliyi 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
3338.01 
Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
3340.01 
Elektrotexniki sistemlər və komplekslər 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
3341.01 
Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
5308.01 
Ümumi iqtisadiyyat 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
5311.01 
Müəssisələrin təşkili və idarə olunması 
2 
 
1 
 
1 
 
 
 
5503.02 
Vətən tarixi 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
 
5706.01 
Azərbaycan dili 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
5714.01 
Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
6312.01 
Sosiologiyanın nəzəriyyəsi,metodologiyası və tarixi 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
7207.01 
Sosial fəlsəfə 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
Cəmi 
 
12 
 
7 
 
5 
7 
5 
2 
 
 
Elmlər doktoru proqramı üzrə 
İxtisasın şifri 
İxtisasın adı 
Elmlər doktoru proqramı üzrə 
doktoranturaya qəbul planı 
dissertanturaya qəbul planı 
 
cəmi 
o cümlədən 
 
cəmi 
o cümlədən 
büdcə hesabına 
ödənişli əsaslarla 
büdcə 
hesabına 
ödənişli 
əsaslarla 
əyani 
qiybi 
əyani 
qiybi 
1203.01 
Kompüter elmləri 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
2212.01 
Nəzəri fizika 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
5308.01 
Ümumi iqtisadiyyat 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
5706.01 
Azərbaycan dili 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
7207.01 
Sosial fəlsəfə 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
Cəmi 
3 
 
2 
 
1 
2 
1 
1 
 
     Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 dekabr 2019-cu il tarixli 737s saylı sərəncamına uyğun olaraq fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya (dissertanturaya) ali təhsil alan (ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən (magistr dissertasiyasını müdafiə edən), yaxud təhsili ona bərabər tutulan) və elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya (dissertanturaya) fəlsəfə doktoru və ya ona bərabər tutulan elmi dərəcəsi olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müsabiqə əsasında qəbul olunurlar.
Qəbul üçün aşagıdakı sənədlər təqdim edilir:
1. Rektorun adına ərizə;
2. Kadrların şəxsi – qeydiyyat vərəqi;
3. Tərcümeyi - hal;
4. 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);
5. İş yerindən xasiyyətnamə;
6. Əmək kitabçasından çıxarış;
7. Çap olunmuş elmi işlərin siyahısı (və ya fəlsəfə doktoru proqramı üzrə seçilmiş ixtisas üzrə referat);
8. “Fəlsəfə doktoru” və ya “Elmlər namizədi” elmi (alimlik) dərəcəsi diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmlş surəti (Elmlər doktoru proqramı ücün);
9. Ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun və diploma əlavənin (bakalavr və magistratura təhsil pillələri üzrə) müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surətləri (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil barədə sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);
10. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Sənədlər 2019-cu il dekabrın 28-dək qəbul edilir.
Qəbul qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01 iyul 2010-cu il tarixli 129 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş və Nazirlər Kabinetinin 13 noyabr 2019-cu il tarixli 443 nömrəli Qərarı ilə dəyişiklik edilmiş “Doktoranturaların yaradılması və dokturanturaya qəbul qaydaları”ndan ətraflı məlumatı ( http://e-qanun.az/framework/19800) almaq olar.
Sənədlər şənbə, bazar və istirahət günlərindən başqa hər gün səhər saat 9.00-dan 17.00-dək Sumqayıt Dövlət Universitetinin Doktorantura və magistratura şöbəsində qəbul edilir.
Ünvan: Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə. Tel: (018)642-12-63, 050 339-68-36
 
 
Rektorluq
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az