Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN
05.05.2020-ci il tarixdə saat 11:00-da “ALİ MƏKTƏBLƏRDƏ ANA DİLİNİN İXTİSAS FƏNNİ KİMİ ONLAYN TƏDRİSİ: TƏCRÜBƏ MÜBADİLƏSİ” mövzusunda keçiriləcək beynəlxalq onlayn debata dəvət edirik.
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ONUN TƏDRİSİ METODİKASI KAFEDRASI ALİ MƏKTƏBLƏRDƏ ANA DİLİNİN İXTİSAS FƏNNİ KİMİ ONLAYN TƏDRİSİ: TƏCRÜBƏ MÜBADİLƏSİ BEYNƏLXALQ ONLAYN DEBAT
 
 
PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
Koronavirus pandemiyası səbəbindən bütün dünya ölkələrində karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı təhsil ocaqlarında tədris Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Whatsap və s. müasir internet proqramlarından istifadə edilərək onlayn rejimdə həyata keçirilir. Azərbaycan və xarici ölkə universitetlərində Ana dilinin ixtisas fənni kimi onlayn tədrisinin bugünkü vəziyyəti, uğurları və problemləri barədə təcrübə mübadiləsi beynəlxalq debatın əsas mövzusudur.
 
Sizi 05.05.2020-ci il tarixdə saat 11:00-da “ALİ MƏKTƏBLƏRDƏ ANA DİLİNİN İXTİSAS FƏNNİ KİMİ ONLAYN TƏDRİSİ: TƏCRÜBƏ MÜBADİLƏSİ” mövzusunda keçiriləcək beynəlxalq onlayn debata dəvət edirik.
Moderator: Böyükxanım Eminli, Sumqayıt Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, dosent
İştirakçılar:
 
      Azərbaycan universitetləri:
 
1. Ramazan Məmmədov -Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elm və innovasiyalar üzrə prorektor, professor
2. Sevinc Həmzəyeva -Sumqayıt Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsinin dekanı, dosent
3. Aslan Bayramov -Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili və onun tədrisi metodkası kafedrası, professor
4. Əzəmət Rüstəmov -Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası, dosent
5. İsmayıl Ağayev -Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası, dosent
6. Nabat Cəfərova -Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası, dosent
7. Günel Paşayeva -Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası, dosent
8. Xəyalə Mürsəliyeva -Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası, baş müəllim, fil.f.d.
9. Leyla Allahverdiyeva -Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası, müəllim, fil.f.d.
10. İlhamə Hacıyeva -Bakı Dövlət Universiteti, Nitq mədəniyyəti kafedrasının müdiri, professor
11. Mahirə Hüseynova -Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Filologiya fakültəsinin dekanı, professor
12. Aynur Qədimalıyeva -Azərbaycan İqtisad Universiteti, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrası, dosent
13. Çinarə Qəhrəmanova -Azərbaycan İqtisad Universiteti, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrası, dosent
14. Sevinc Qəmbərova -Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili kafedrası, baş müəl., fil.f.d.
 
      Xarici universitetlər:
 
15. Haluk Şükrü Akalın -Hacettepe Universiteti, professor, SDU-nun Fəxri doktoru (Türkiyə)
16. Necati Demir -Qazi Universiteti, professor (Türkiyə)
17. Gulqayşa Saqidolda -Qumilyov ad.Miili Avrasiya Universiteti, professor (Qazaxıstan)
18. Şolpan Jarkınbekova -Qumilyov ad.Miili Avrasiya Universiteti, professor (Qazaxıstan)
19. Almira Suleymanova -Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, dosent (Rusiya)
20. Tatyana Xapçayeva -Qaraçay-Çərkəz Dövlət Universiteti, dosent (Rusiya)
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az