Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN

07 yanvar 2022-ci il saat 14:00-da SDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.23 Dissertasiya surasında Sumqayıt Dövlət Universitetinin Neft kimyası və kimya mühəndisliyi kafedrasının sabiq doktorantı Nərmin Afiq qızı Mürşüdlünün 2314.01 - “Neft kimyası” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Fenolların spirtlərlə alkilləşməsilə C2-C3 alkilfenolların alınma üsulunun işlənib hazırlanması” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az