Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN

14.01.2022-ci il tarixində saat 15:00-da 203 saylı auditoriyada Elektromexanika kafedrasının baş müəllimi Hacıyev Naib İsmixan oğlunun 3341.01-Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər ixtisası üzrə “QEYRİ-SİMMETRİK REJİMLİ PAYLAYICI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ENERJİ TƏCHİZATININ SƏMƏRƏLİLiYİNİN ARTIRILMASI” mövzusunda fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az