Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN
29 mart 2022-ci il saat 13:00-da FD 2.24 Dissertasiya şurasında Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının sabiq doktorantı Nabat Fuad qızı İbrahimovanın 5706.01‒ Azərbaycan dili ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün "Qədim türk yazılı (run) abidələrində zaman və məkan məzmunlu sözlərin semantikası (Azərbaycan dili ilə müqayisədə)" mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək. Müdafiə “ZOOM” proqramı vasitəsilə aparılacaqdır.

İclasın İP kodu: 7783692987
Parol: SDU

 

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az