Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN

20.05.2022-ci il tarixində saat 15:00-da  203 saylı auditoriyada Elektromexanika kafedrasının dissertantı  Məmmədova Şəfaqət Telman qızının 3340.01-Elektrotexniki sistemlər və komplekslər ixtisası üzrə QEYRİ – ELEKTRİKİ KƏMİYYƏTLƏRİN ÖLÇÜLMƏSİNDƏ ANALOQ TİPLİ ELEKTROMAQNİT VERİCİLƏRİN İNFORMASİYA – ENERGETİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏDQİQİ, İŞLƏNİLMƏSİ VƏ TƏTBİQİ mövzusunda fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az