Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN
27.04.2022-ci il tarixində saat 11:30-da 203 saylı auditoriyada İnformasiya və kompüter texnikası kafedrasının baş müəllimi Allahverdiyeva Könül Əsvər qızının fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün  3337.01-İnformasiya - ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) ixtisası üzrə təqdim etdiyi PETRİ ŞƏBƏKƏSİNİN TƏTBİQİ İLƏ NEFT BAZALARININ TEXNOLOJİ PROSESLƏRİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ İDARƏ OLUNMASININ MODEL VƏ ALQORİTMLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.
 
Zoom üzərindən:
İD: 778 369 29 87
Parol: SDU
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az