Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Elanlar | Tələbə Elmi Cəmiyyəti kafedralarda ixtisas dərnəklərində tələbə elmi məruzələrinin dinləməsinə start verdi.
Tələbə Elmi Cəmiyyəti kafedralarda ixtisas dərnəklərində tələbə elmi məruzələrinin dinləməsinə start verdi.

Sumqayıt Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyəti kafedralarda ixtisas  dərnəklərində 19.03.2016-cı il tarixinə qədər tələbə elmi məruzələrinin dinləməsinə start verdi. Bu ixtisas dərnəklərində tələbə elmi məruzələrin dinlənilməsində məqsəd fakültələr üzrə 20.04.2016-cı il tarixinə qədər keçiriləcək konfranslara məruzələrin seçilməsidir. Kafedra dərnəklərində yaxşı çıxış edən tələbələrimiz fakültədə keçiriləcək konfransda iştirak etmək hüququ qazanacaq.Fakültə konfranslarında fərqlənən tələbələrimiz isə universitet konfransında elmi məruzələri ilə çıxış  etmək hüququ qazanacaq.Bu konfransda elmi məruzəsi ilə fərqlənən tələbələr xüsusi diplomlarla təltif olunacaq və həmdə xarici ölkələrdə keçiriləcək konfranslarda iştirak etmələrinə  şərait yaradılacaqdır.

Riyaziyyat fakültəsi

s/s Kafedraların adı Tarix Saat
1. İnformatika 04.03.2016 12:00
2. Riyaziyyatın tədrisi metodikası 14.03.2016 13:55
3. Diferensial tənliklər və optimallaşdırma 10.03.2016 11:00
4. Ümumi riyaziyyat 16.03.2016 13:00
5. Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi 02.03.2016 12:00

Fizika və Elektroenergetika fakültəsi

s/s Kafedrarın adı Tarix Saat
1. Bərk cisimlər fizikası 17.03.2016 12:00
2. Ümumi fizika 17.03.2016 14:00
3. Fizikanın tədrisi metodikası 15.03.2016 15:00
4. Yarımkeçiricilər fizikası 18.03.2016 11:00
5. Elektrotexnika 15.03.2016 14:00
6. Elektromexanika 15.03.2016 11:00
7. Elektroenergetika 16.03.2016 12:00

Kimya və Biologiya fakültəsi

s/s Kafedraların adı Tarix Saat
1. Ekologiya ve Təbiətdən istifadə 01.03.2016 11:00
2. Botanika 03.03.2016 11:00
3. Zoologiya və insan fiziologiyasi 15.03.2016 12:00
4. YMB və analitik kimya 15.03.2016 10:00
5. Neft kimyasi ve kimya texnologiyasi 16.03.2016 14:00
6. Kimyanin tədrisi metodikasi   16.03.2016 14:00
7. Üzvi və fiziki kimya 17.03.2016 11:00
8. Ümumi və qeyri-üzvi kimya 17.03.2016 14:00

Filologiya fakültəsi

s/s Kafedraların adı Tarix Saat
1. Azərbaycan dili və dilçilik 09.03.2016 11:00
2. Azərbaycan və xarici ölkələrin ədəbiyyatı 11.03.2016 11:00
3. Xarici dillər 13.03.2016 12:00
4. Pedaqogika və psixologiya 15.03.2016 10:00
5. Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası 17.03.2016 14:00

İqtisadiyyat və idarəetməfakültəsi

s/s Kafedranın adı Tarix Saat
1. Biznesin təşkili və idarə edilməsi 12.03.2016 14:00
2. Dünya iqtisadiyyatı 17.03.2016 14:00
3. İqtisadiyyat 11.03.2016 14:00
4. Menecment 16.03.2016 14:00
5. Mühasibat uçotu və audit 14.03.2016 14:00

Mühəndislik fakültəsi

s/s Kafedranın adı Tarix Saat
1. İnformasiya və kompüter texnikası 10.03.2016 14:00
2. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası 09.03.2016 14:00
3. Proseslərin avtomatlaşdırılması 02.03.2016 14:00
4. Metrologiya və standartlaşdırma 10.03.2016 12:10

Tarix və Coğrafiya fakültəsi

s/s Kafedraların  adı Tarix Saat
1. Sosiologiya və Politologiya 09.03.2016 12:00
2. Azərbaycan tarixi 10.03.2016 12:00
3. Qədim dünya və orta əsrlər tarixi 11.03.2016 12:00
4. Fiziki coğrafiya 14.03.2016 13:55
5. İqtisadi və sosial coğrafiya 15.03.2016 12:00
6. Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və ən yeni tarixi 18.03.2016 12:00
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az