Əsas səhifə | Tarix və coğrafiya | Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya
Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya
1.SDU-nun Elmi Şurasının 29.03.2017 tarixli qərarına əsasən Fəlsəfə və hüquq kafedrası ilə Sosiologiya və politologiya kafedrası birləşdirilərək Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya kafedrası yaradılmışdır və həmin ildən fəlsəfə elmləri namizədi, dosent Rzaquliyeva Səvvarə Dövlət qızı kafedraya rəhbərlik edir.
2.Kafedrada 2 nəfər professor, 9 nəfər dosent, 7 nəfər baş müəllim, 3 nəfər müəllim çalışır.
Kafedranın illik ümumi dərs yükü 10651 saat təşkil edir.
3.Kafedra əməkdaşlarının adları və vəzifələri:
Hüseynov Elxan Bahadur oğlu – professor
Rzaquliyeva Səvvarə Dövlət qızı - dosent
Sadıqov Həsən Şirəli oğlu- professor
Məmiyev Cavid Məhərrəm oğlu – dosent
Cəlalova Xuraman Kamal qızı – dosent
Həsənova Əminə Ağamoğlan qızı – dosent
Mədətzadə Könül Mahir qızı - dosent
Qasımova Təzəgül Mirzə qızı -0,5 dosent
Qurbanov Adil Cəmil oğlu-0,5 ştat dosent
Niftalıyev Telman Əlimusa oğlu-0,5 ştat dosent
Qəniyev Telman Xanış oğlu- 0,5 ştat dosent
Hacıyev Osman Yusif oğlu - fəl.f.d., baş müəllim
Əliyev Gündüz Aydın oğlu- s.f.d. baş müəllim
Qəniyeva Afaq Abdul qızı- sənət.f.d., baş müəllim
Cəbrayılova Fəridə Səyədulla qızı- fəl.f.d., baş müəllim
Bünyadov Zahid Vahab oğlu- baş müəllim
Adıgözəlova Günel Rüstəm qızı –baş müəllim
Muradova Könül Vaqif qızı- baş müəllim
Fərhadova Jalə Famil qızı-müəllim
Bədəlova Nargilə Sücəddin qızı- 0,5 ştat müəllim
Qasımova Nailə Zaman qızı- müəllim
Nəbiyeva Yeganə İslam qızı- böyük laborant
Nəsirova Nərgiz Məhəmməd qızı- böyük laborant
Yusifova Nərgiz Ədalət qızı- 0,5 ştat laborant
Mehdiyeva Gülnarə Fəxrəddin qızı – 0,5 ştat böyük laborant
4.Kafedrada 3 dissertant, 2 doktorant, 1 magistrant elmi işlə məşğul olur.
5.Tədris olunan fənlər
Bakalavr pilləsi üzrə fənlər:
1.Fəlsəfə
2.İnsan və cəmiyyət
3.ARKH
4. İqtisadi hüquq
5.Beynəlxalq iqtisadi hüquq
6. Müasir təbiətşünaslığın əsasları
7. Məntiq
8. Formal məntiq
9. Həyat bilgisinin tədrisi metodikası
10.Multikulturalizmə giriş
SOSİOLOGİYA:
1. Ümumi sosiologiya
2. Sosiologiya tarixi
3. Demoqrafiya
4. Sosioloji tədqiqatların metodika və metodologiyası
5. İctimai rəyin sosioloji öyrənilməsi
6.Sosial strukturların sosiologiyası
7.Ailənin sosiologiyası
8.Politologiya
9.Sosial sistemlər və proseslər
10.Sosial proqramlaşdırma və layihələndirmə
11.Siyasətin sosiologiyası
12.Sosial-siyasi təlimlər tarixi
13.Əməyin sosiologiyası
14.Sosial antropologiya
15.Məlumatların təhlili və ölçmə nəzəriyyəsi
16.Sosial idarəetmə
17.Sosial linqvistika
18.Tətbiqi sosiologiya
19.Sosial münaqişələr
20.Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi
21.Genderə giriş
22.Elmin və təhsilin sosiologiyası
POLİTOLOGİYA
1.Qədim və orta əsr sosial–siyasi fikir tarixi
2.Siyasət nəzəriyyəsi
3.Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi
4.Politologiyanın əsasları
5.Yeni və müasir dövrdə sosial siyasi fikir tarixi
6.Xarici siyasət
7.Müasir Azərbaycanda siyasi proseslər
8.Siyasi sosiologiya
9.Sosial siyasət
10.Siyasi tədqiqat metodları
11.Etnopolitologiya
12.Heydər Əliyev irsinin politoloji aspekti
13.Parlamentarizm: tarix və müasirlik
14.Seçki texnologiyası
15.Siyasi liderlik
16.Regional və beynəlxalq təşkilatlar
17. Müasir inteqrasiya prosesləri
18. Sosiologiya
19. Diplomatiyanın əsasları
20. Tətbiqi politologiya
21. Demoqrafik siyasət
22. Demokratiya nəzəriyyəsi
23. Konfliktologiya
24. Qlobal problemlerin siyasi aspektləri
25. Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik strateqiyası
26. Siyasi sistemlər nəzəriyyəsi
27. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi
Magistratura pilləsi üzrə fənlər:
I kurs İdarəetmənin sosiologiyası (əyani)
1.Azərbaycan multikulturalizmi
2.Sosial münaqişələr və onların həllində idarəetmə strukturlarının rolu
3.Sosiologiya elminin müasir problemləri
4.Sosiologiya elminin tarixi və metodologiyası
5.Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi
6.İdarəetmənin sosiologiyası:mahiyyəti, strukturu, problematikası və funksiyası
7.Sosial idarəetmənin prinsipləri, forma və metodları
8.Müasir şəraitdə idarəetmə strukturlarının optimallaşdırılması problemləri
9.S.F.İdarəetmədə rəhbərlik və liderlik problemi
II kurs İdarəetmənin sosiologiyası (əyani)
1.Sosial idarəetmə sisteminin informasiya təminatı
2.S.F Sosial idarəetmə sistemində kadrlar siyasəti: reallaşması, perspektivləri
3.S.F Sosial idarəetmədə sistemlilik problemi
4.S.F İdarəetmədə obyekt və subyekt münasibətləri
5.İdarəetmə sistemində sosial planlaşdırma, layihələşdirmə və proqnozlaşdırma
5.Kafedra Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətinin mühüm istiqamətləri üzrə elmi-tədqiqat işləri aparır.
6.Kafedra üzrə 5 dərs vəsaiti, 90 məqalə, 81 tezis, o cümlədən xarici ölkələrin nüfuzlu jurnallarında elmi məqalələr nəşr edilmişdir.
7. 59 fənn üzrə sillabus, 59 fənn proqramı, 5 dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur.
8.Kafedra əməkdaşlarının AMEA-nın Fəlsəfə İnsititutu, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə əlaqəsi vardır.
9.Təltifolunmalar.
Kafedranın 0,5 ştat professoru E.B.Hüseynov 11 fevral 2000-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə, 24 iyul 2009-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi” münasibəti ilə yubiley medalı, 22 dekabr 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına əsasən “Şöhrət” ordeni ilə, kafedra müdiri dosent S.D.Rzaquliyeva 2009-cu ildə pedaqoji fəaliyyətində qazandığı nailiyyətlərə görə Fəxri Fərmanla, 2012-ci ildə isə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin Fəxri Fərmanı ilə, 3 noyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə, 2019-cu ildə şəhərin ictimai həyatında fəal iştirakına görə Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən fəxri fərmanla, dosent Məmiyev Cavid Məhərrəm oğlu 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Qabaqcıl müəllim” döş nişanı ilə, 2017-ci ildə baş müəllim fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Hacıyev Osman Yusif oğlu Yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasında səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə, baş müəllim Bünyadov Zahid Vahab oğlu 2014 cü ildə Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 2 dəfə fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az