Əsas səhifə | Filologiya | Xarici dillər kafedrası
Xarici dillər kafedrası
SDU-nun 12.12.2014–cü il tarixli qərarına əsasən Xarici dil (humanitar fakültələr üzrə), Xarici dil (Təbiət və texniki fakültələr üzrə) və Rus dili kafedraları birləşdirilərək Xarici dillər kafedrası adlandırılmışdır. Kafedraya həmin ildən professor İsgəndərova Nigar Vəliş qızı rəhbərlik edir.
Kafedrada 2 professor, 3 dosent, 5 elmlər namizədi, 14 nəfər baş müəllim, 14 müəllim çalışır.
Kafedra əməkdaşlarının adları və vəzifələri:
1. İsgəndərova Nigar Vəliş qızı - 0,5 şt.professor, kafedra müdiri
2. Məmmədov Ramazan Salam oğlu - 0,5 şt.professor
3. Nəcəfova Şəfiqə Yusif qızı –dosent, fil.e.n.
4. Məmmədova Sona Musa qızı –dosent, ped.e.n.
5. Yunusova Şölə Əsəd qızı –dosent,fil.e.n.
6. İsgəndərova Könül Yaşar qızı - b.m.,ped.e.n.
7. Behbudova Esmira Şəfa qızı- 0,5 şt. b.m., f.f.d
8. Cahangirova Göyərçin Vəlyəddin qızı - b.m.
9. Kərimova Dilarə Abuzər qızı - b.m.
10. Səfərova Sevda Qabil qızı - b.m.
11. Sədrəddinova Tahirə Nəriman qızı –b.müəllim
12. Xəlilova Səadət İxtiyar qızı - b.m.
13. Əhmədova Zeynəb Qasım qızı –b.m.
14. Quliyeva Təranə Ələsgər qızı - b.m.
15. Hidayətova Mirvari Soltan qızı–b.m.
16. Musayeva Əminə Tabagül qızı–b.m.
17. Abbasova Natavan Bəkir qızı - b.m.
18. Abdullayev Alik Nəriman oğlu - b.m., 0,5 şt.
19. Hüseynova Gülnarə Məmməd qızı- 0,5 şt.b.m.
20. Məmmədova Arzu Edil qızı - müəllim
21. Baxşəliyeva Natavan Rasim qızı - müəllim
22. Məmmədova Jalə Eldar qızı - müəllim
23. İbrahimov Rüfət Məmməd oğlu - müəllim
24. Bünyatova Aytən Bəxtiyar qızı - müəllim
25. Vəliyeva Sevil Vəzirxan qızı - müəllim
26. Vəliyeva Həqiqət Şamxal qızı - müəllim
27. Yəhyayeva Kəmalə Yəhya qızı – b.m.
28. Xanlarova Aynurə Şöhrət qızı - müəllim
29. Qəmbərova Xəyalə Əlağa qızı - müəllim
30. Yusibova Xatirə Şərif qızı - müəllim
31. Məmməd İlhamə Avtandil qızı - 0,5 şt.müəllim
32. Vəliyeva Günel İsmail qızı-0,5 şt müəllim
33. Heydərova Lamiə Əli qızı - müəllim
34. Rzayeva Samirə Murtuza qızı – kab.m.
Kafedrada 7 dissertant, 4 doktorant, 8 magistrant elmi işlə məşğul olur.
Tədris olunan fənlər:
Bakalavriat pilləsi üzrə:
-Xarici dil-1,2 (ingilis, rus, alman)
-İşgüzar xarici dil (ingilis)
-Texniki xarici dil (ingilis,rus)
-İxtisas dilinin qrammatikası (ingilis)
-İxtisas dilinin fonetikası (ingilis)
-İxtisas dilinində oxu və nitq (ingilis)
-İxtisas dilinin tarixi (ingilis)
-Xarici dil və onun tədrisi metodikası (ingilis)
-Müqayisəli qrammatika (ingilis – Azərbaycan)
-İxtisas dilinin leksikologiyası (ingilis)
- Ümumtəhsil məktəblərində kurrikulumun əsasları (ingilis)
-Əlavə xarici dil (alman,rus) 3,4,5
-İxtisas dilinin üslubiyyati (ingilis)
- İxtisas dili ölkəsinin ədəbiyyatı (ingilis)
- Ölkəşünaslıq (ingilis)
Magistratura pilləsi üzrə
-Dilşünaslığın müasir problemləri
-Dilşünaslığın tarixi və metodologiyası
-Fonetika və fonologiya (ingilis)
-İxtisas dilinin leksik-semantik sistemi (ingilis)
-Morfologiya
-Mətn diskursu
-İxtisas dilinin üslubiyyatı (ingilis)
-Psixolinqvistika
-İxtisas dilinin frazeologiyası (ingilis)
-Praqmatikanın əsasları
-Linqvistikanın predmeti
-Dil və cəmiyyət
-Tərcümənin problemləri
-Tədqiqat üsulları
- Xarici dil
- İxtisas dilinin üslubiyyatı
- İxtisas dili ölkəsinin ədəbiyyatı
- Ölkəşünaslıq
Seçmə fənlər: Tərcümə nəzəriyyəsi
- ABŞ ədəbiyyatı
Kafedranın elmi istiqamətləri:
- Müqayisəli dilçilik
- Dünya ədəbiyyatı
Kafedranın son illərdəki elmi nəşrləri:
Kafedra üzrə 2 monoqrafiya, 244 məqalə və tezis respublikada , o cümlədən xarici ölkələrin nüfuzlu jurnallarında nəşr edilmişdir. 43 fənn sillabusu, 9 fənn proqramı nəşr olunmuşdur.
Fənn proqramları:
1.prof. N.İsgəndərova- İngilis dili (bakalavriat)
2.prof. N.İsgəndərova,b.m. M. Həmişəyeva- Alman dili (bakalavr)
3.dos. Ş.Nəcəfova – İngilis dili (bakalavriat)
4.dos. Ş.Yunusova –İngilis dili (bakalavriat)
5.b.m. S.Xəlilova – Müqayisəli qrammatika (bakalavriat)
6.b.m. Z.Əhmədova- Morfologiya və sintaksis
7.0,5 şt.m. L.Heydərova - Tərcümə nəzəriyyəsi
8.0,5 şt.m. L. Heydərova - Tərcümənin problemləri
9.Məmmədov R. – Rus dili
Kafedra əməkdaşlarının AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı Biznes Universiteti, Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan Neft Akademiyası ilə əlaqəsi vardır.
Təltif olunmalar:
Məmmədov Ramazan Salam oğlu - 0,5 şt.professor-ARTN- nin “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı;Əməkdar müəllim, 2017
İsgəndərova Nigar Vəliş qızı - 0,5 şt.professor –ARTN-nin Fəxri fərmanı,2013; “Tərəqqi” medalı, 2017
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az