Əsas səhifə | Fizika və Elektroenergetika | Elektrotexnika və energetika
Elektrotexnika və energetika
1.1975-ci ildə fəaliyyətə başlamış kafedranın ilk müdiri dos. N.R.Sədiyev olmuşdur. O, bu vəzifədə 1979-cu ilədək calışmışdır. Sonraki illərdə kafedraya dos. A.R.Məmmədzadə (1980-1982), dos. F.İ.Məmmədov (1983-1984), dos. M.Ə.Nəbiyev (1985-1990), dos. İ.Ə.Ələsgərli (1991-1993) , prof. E.M.Fərhadzadə (1994-1995) , dos. R.N.Qasımov (1996-2001), dos. Z.A. Quliyev (2001-2017) rəhbərlik etmişlər.
SDU-nun Elmi Şurasının 29.03.2017-ci il tarixli, 06 saylı qərarına əsasən Elektrotexnika və Elektroenergetika kafedraları birləşdirilərək Elektrotexnika və energetika kafedrası adlandırılmış və kafedra müdiri vəzifəsinə texnika üzrə fəlsəfə doktoru dosent N.M.Hacıbalayev təyin edilmişdir.
2.Hazırda kafedrada 16 nəfərdən ibarət professor-müəllim heyəti fəaliyyət göstərir.
Kafedrada 11 elmlər namizədi,dosent,4 baş müəllim və 1 assistant fəaliyyət göstərir.
3. Kafedranın aşağıdakı əməkdaşları vardır:
Hacıbalayev Nadir Mirzəbala oğlu − kafedra müdiri, dosent
Əhmədova Tamella Əhməd qızı−0.5 şt.dosent, əməkdar müəllim
Səttarov Vaqif Qafar oğlu−dosent, əməkdar müəllim
Quliyev Zahid Ağaqulu oğlu−dosent
Dadaşova Rəna Bəhram qızı−dosent
Məmmədzadə Ruhiyyə Kazım qızı−dosent
Məmmədov Şikara Hacı oğlu-dosent
Abbasov Əkbər Qəzənfər oğlu−dosent
Əliəsgərov Gülağa Ağami oğlu−0.5 şt.dosent
Abdullayeva Sevil Camal qızı−tex. f.d.,dosent
Qasımov Əsgər Hüseyn oğlu− baş müəllim
Cabbarova Samirə Möhübbət qızı− baş müəllim
Quliyeva Aidə İsmayıl qızı− tex. f.d.,dosent
Hacıyeva Könül Ramiz qızı− baş müəllim
Bayraməliyeva Elmira Nəcəf qızı− assistant
Şirinova Aynur Yaşar qızı− baş müəllim
Camalxanova İradə Seyfulla qızı − böyük laborant
Cüməliyeva İradə Cəmaləddin qızı − böyük laborant
Abdullayeva Ülkər Rəhim qızı− böyük laborant
Musayeva Ülkər Hikmət qızı−laborant
Əliyeva Sənubər Xıdır qızı− böyük laborant
Cəfərova Sevinc Nizam qızı− böyük laborant
Adıgözəlov Vüqar Sahib oğlu− böyük laborant
4.Kafedrada 1dissertant və 1 doktorant elmi işlə məşğul olur.
5.Kafedrada aşağıdakı fənlər tədris olunur:
A) Bakalavr təhsil pilləsi üzrə Ixtisas
1.Elektrik stansiyalarının elektrik hissələri 050608
2.Elektroenergetikanın əsasları 050608,050628
3.Elektrik sistemlərində keçid prosesləri 050608,050626
4.Rele mühafizəsi və avtomatika 050608
5.Elektrik avadanlıqlarının sınağı və istismarı 050608
6.Alçaq gərginlik şəbəkələri və avadanlıqları 050608
7.Şəhərlərin elektrik təchizatı 050608
8.Elektrik işıqlandırmasının əsasları 050608
9.Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı 050608
10.Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması 050608
11.Elektrik enerji istehsalı Tempus
12.Elektroenergetik sistemlərinin avtomatik qurğularının elementləri 050608
13.Elektroenergetik qurğuların avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri 050608
14.Energetikanın iqtisadiyyatı 050608
15.Energetikanın iqtisadiyyatı və menecment 050626
16.Sənaye qurğularının elektrik təchizatı 050608, 050626
17.Yüksək gərginlik texnikası 050608, 050626
18.Kommutasiya aparatları və qurğuları 050608
19.Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi 050608
20.İstilik elektrik stansiyalarının elektrik hissələri 050608
21.Elektrik enerjisinin istehsalı 050608, 050626
22.Elektrotexnika 050608, 050626
23.Elektrotexniki materiallar 050608, 050626
24.Elektrotexnologiyanın əsasları 050608, 050626
25.Energetika və enerji resursları 050608, 050626
26.Dövrələr nəzəriyyəsi 050608, 050626
27.Elektrik ölçmə texnikası 050608, 050626
28.İstilik texnikasının nəzəri əsasları 1,2 050608, 050626, 050609, 050610
29.İstilik energetik su hazırlığı texnologiyası və su təchuzatı 050608, 050626, 050609, 050610
30.Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası 050608, 050626, 050609, 050610
31.Ölçmə texnikasının əsasları 050608, 050626, 050609, 050610
32.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 050608, 050626, 050609, 050610
33.Energetika, idarəetmə, sertifikasiya, innovasiya 050608, 050626, 050609, 050610
34.Energetika və ətraf mühit 050608, 050626, 050609, 050610
35.Elektrotexnoloji qurğular 050609, 050610
36.Qazodinamika 050609, 050610
37.Daxili yanma mühərrikləri və vurucular 050609, 050610
38.Su EQ-nın tex.sxem. və avad. 050609, 050610
39.İEQ-nin kimyəvi su rejimi 050609, 050610
40.İEQY-yanma nəzəriyyəsi, təsnifatı 050609, 050610
41.Hidravlika 050609, 050610
42.Havanın kondensiyalaşması 050609, 050610
43.Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri 050609, 050610
44.Maye və qaz mexanikası 050609, 050610
45.İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri 050609, 050610
46.Energetik qurğuların elektrik avadanlığı 050609, 050610
47.Sənaye müəssisələrinin qazan qurğuları 050609, 050610
48.Hidravlika və hidravlik maşınlar 050609, 050610
49.İstilik elektrik stansiyalarının buxar turbinləri 050609, 050610
B) Magistratura təhsili pilləsi üzrə
1.Elmin tarixi və metodologiyası 060.608
2.Elmin müasir problemləri 60.608
3.Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı sistemlərində etibarlıq məsələləri 060608
4.Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı sistemlərində modelləşdirmə 060608
5.Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatının xüsusi məsələlərinin EHM-də həlli 060608
6.Elektrik təchizatı sistemlərində texniki nəzarət və diaqnostika 060.608
7.Elektrik şəbəkələrinin səmərəli rejimləri 060.608
8.Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatının optimallaşdırılması 060.608
9.Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı sistemlərinin xüsusi rejimləri 060.608
10.Elektrik şəbəkələrində gərginliyin tənzimlənməsi 060.608
11.Elektrik təchizatı sistemlərinin istismarının xüsusi məsələləri 060.608
12.Elektrik təchizatı sistemlərinin avtomatlaşdırılması və dispetçerləşdirilməsi 060.608
13.Elektrik enerjisinin keyfiyyəti 060608
14.Tədqiqat üsulları 060608
6.Kafedranın elmi istiqaməti
Kafedra 2 elmi istiqamət üzrə iş aparır: “Avtomatik idarəetmə sistemləri üçün generator, parametrik və məsafə vericilərinin işlənməsi və tədqiqi” və “Sənaye müəssisələrinin elektrik enerjisi tələbatçılarının və elektrik təchizatı sistemlərinin iş rejimlərinin tədqiqi”.
7.Son illərdə kafedra əməkdaşları 3 dərs vəsaiti, 25-dən çox məqalə çap etdirmiş, 64 fənn üzrə sillabuslar və fənn proqramları hazırlayıb təsdiq etdirmişlər.
8.Kafedra əməkdaşlarının Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu MMC ilə elmi əlaqələri vardır.
9.Kafedrada 2 Əməkdar müəllim: dos. T.Ə.Əhmədova və dos. V.Q.Səttarov çalışır. Dos. Z.A.Quliyev və dos R.B.Dadaşova 2012-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişlər.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az