Əsas səhifə | İqtisadiyyat və İdarəetmə | Biznesin təşkili və menecment
Biznesin təşkili və menecment
İki kafedranın bazasında yaradılıb formalaşan Biznesin təşkili və menecment kafedrası bu kafedraların yüksək elm və təhsil ənənələrini özündə birləşdirmişdir. Buna görə də hər iki kafedranın tarixinə qısaca da olsa, mütləq nəzər salmaq lazımdır. Biznesin təşkili və idarə edilməsi kafedrası yarandığı gündən 1996-cı ilin avqust ayına kimi Sənayenin iqtisadiyyatı kafedrası adlanmışdır. Daha sonra İqtisadiyyat (1998), Mühəndis iqtisadiyyatı (1998), Müəssisələrin iqtisadiyyatı və təşkili (2002) adları altında fəaliyyət göstərmişdir. 2008-ci ildən 2017-ci ilin mart ayına kimi Biznesin təşkili və idarə edilməsi kafedrası adlandırılmışdır. Kafedranın ilk müdiri dos. A.H.Tağıyev olmuşdur. Sonrakı illərdə kafedraya dos. S.M.Mikayılova (1996-1998, 1999-2000), dos. H.İ.Həşimov (1998-1999), dos. T.Q.Cavadov (2000-2006) rəhbərlik etmişlər. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun sabiq direktoru prof., AMEA-nın müxbir üzvü Ş.M.Muradov vaxtilə bu kafedrada işləmişdir. 2006-cı ildən isə kafedraya dosent Qalib Sirac oğlu Hüseynov rəhbərlik edir.
Menecment kafedrası isə 1999-cu ilin sentyabr ayında yaranmış, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı fənlər tədris olunduğundan 2002-ci ildə kafedranın adı dəyişdirilərək, Sahibkarlıq və menecment, 2009-cu ildən isə Menecment kafedrası adlandırılmışdır. Kafedranın yaranmasının əsas səbəbi Menecment, Biznesin idarə edilməsi ixtisasları üzrə Sumqayıt Dövlət Universitetində kadr hazırlığı olmuşdur. Yarandığı tarixdən 2004-cü ilədək dosent Albert Həmid oğlu Tağıyev kafedraya rəhbərlik etmişdir. 2004-cü ildən kafedra müdiri vəzifəsində dosent Orucəliyeva Bəsti Əli qızı çalışmışdır. Kafedraya 2015-ci ildən 2017-ci ilədək i.f.d. Əhmədzadə Mehman İmamverdi oğlu rəhbərlik etmişdir.
Struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq SDU-nun Elmi Şurasının 29.03.2017-ci il tarixli qərarına əsasən Biznesin təşkili və idarə edilməsi kafedrası Menecment kafedrası ilə birləşdirilərək Biznesin təşkili və menecment kafedrası adlandırılmışdır. Hazırda kafedraya dosent Q.S.Hüseynov rəhbərlik edir.
Kafedrada 5 nəfər dosent, 8 nəfər baş müəllim, 1 nəfər müəllim, 4 nəfərdən ibarət köməkçi heyət fəaliyyət göstərir.
Hüseynov Qalib Sirac oğlu-kafedra müdiri
Məmmədov İlqar Səməndər oğlu-dosent
Orucəliyeva Bəsti Əli qızı- dosent
Hüseynova Məlahət Soltan qızı- dosent
Əhmədova Təranə Mütəllim qızı- dosent
Allahverənov Süleyman Mürşüd oğlu--baş müəllim
Pirverdiyeva Səbinə Alvız qızı-baş müəllim
Qasımova Zülfiyyə Mirzə qızı-baş müəllim
Məmmədova Səxavət Tofiq qızı-baş müəllim
Məmmədova Səidə Rəhim qızı-baş müəllim
Əmirov İmran Balamirzə oğlu-baş müəllim
Hacıyeva Zülfiyyə Elman qızı- baş müəllim
Mirzəbəyov Araz Əliosman oğlu- baş müəllim
Əliyeva Şöhrət İzzət qızı-müəllim
Rüstəmli Rəşad Mübariz oğlu-0,5 ştat baş laborant
Məhərrəmova Süsən Rafiq qızı – Böyük laborant
Biznesin təşkili və menecment kafedrasında 2 nəfər dissertant, 7 nəfər doktorant və 12 magistrant və 1 nəfər elmlər doktoru proqramı üzrə elmi işlə məşğul olur.
Bakalavriat pilləsi üzrə
1. Ekonometrika
2. Biznesin idarə edilməsi
3. Müəssisənin iqtisadiyyatı
4. Firmanın iqtisadiyyatı
5. Beynəlxalq biznes
6. Biznesin əsasları
7. Biznesin təhlükəsizliyi
8. İqtisadi təhlil
9. Sahibkarlığın əsasları
10 .Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi
11. Strateji planlaşdırma
12. Menecmentin əsasları
13. Biznes etikası və sosial məsuliyyət
14. Kiçik biznesin idarə edilməsi
15. Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatı
16. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
17. İşgüzar yazışmalar
18. Mühəndis iqtisadiyyatı
19. Korporativ idarəetmə
20. İnsan resurslarının idarə edilməsi
21. Menecment
22. Korporativ menecment
23. İdarəetmə nəzəriyyələri
24. İdarəetmə psixologiyası
25. Layihələrin idarə edilməsi
26. İstehsaldaxili ehtiyatların aşkar edilməsi
27.İnvestisiya menecmenti
28. Sosial mədəni xidmət və turizmdə menecment
29. Layihə menecmenti
30. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
31. Strateji menecment
32. Menecmentin informasiya təminatı
33. İnnovasiya menecmenti
34. Antiböhranlı idarəetmə
35. İdarəetmədə motivləşmə
36. Maliyyə menecmenti
37. İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment
38. Sənaye sahəsinin iqtisadiyyatı və menecment
Menecment ixtisası üzrə
1. Menecmentin müasir problemləri
2. Müasir strateji menecment
3. Kreativ və innovasiya menecmenti
4. Kadr menecmenti
5. İnnovasiya layihələrinin idarə olunması
6. Risk menecmenti
7. Müəssisədə risklərin idarə edilməsi
8. Menecment və liderlik
9. İnnovasiya proseslərinin idarə edilməsi
10.İnvestisiya proseslərinin idarə olunması
11. Tədqiqat metodları
MBA proqramı üzrə
1. Liderlik və təşkilati davranış
2. Biznes statistikası
3. Qlobal mühitdə biznes
4. Menecment iqtisadiyyatı
5. Korporativ maliyyə
6. Marketinq strategiyası
7. Biznesin statistik təhlili
8. İdarəetmə uçotu və nəzarət sistemi
9. Əməliyyatlar menecmenti
10. Strategiya, təşkilat və innovasiya
11. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi
12. Portfel menecmenti
13. Bank menecmenti
14. Marketinqin strateji idarə edilməsi
15. Telekommunikasiya və şəbəkələrin biznesi
16. Qlobal rəqabət strategiyası
Kafedranın elmi istiqamətiləri: 5304.01 – İqtisadi fəaliyyət növləri
Kafedra üzrə son illər 1 monoqrafiya, 1 dərs vəsaiti, 5 kitab, 16 fənn proqramı, 83 məqalə, 112 tezis, o cümlədən 26 məqalə xaricdə çap olunmuşdur.
Hal-hazırda Biznesin təşkili və menecment kafedrası respublikamızın və bir sıra xarici ölkələrin ali məktəblərinin uyğun kafedraları, müxtəlif sənaye müəssisələri və firmaları ilə sıx əməkdaşlıq edir, bu əməkdaşlıq hər il genişlənir. Kafedra əməkdaşlarının Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ilə əlaqəsi vardır.
Təhsildə əldə etdiyi uğurlara görə kafedranın əməkdaşlarından dos.B.Ə.Orucəliyeva Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının “Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişlər.
Kafedra müdiri dosent Q.S.Hüseynov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 02 noyabr tarixli 3334 №-li Sərancamı ilə “Tərəqqi” medalına layiq görülmüşdür.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az