Əsas səhifə | Tarix və coğrafiya | Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi
Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi
1. Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 29.03.2017-ci il tarixli (06 saylı protokol) qərarına əsasən fakültələr üzrə aparılan struktur dəyişikliyinə görə Azərbaycan tarixi kafedrası Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi kafedrası adı ilə fəaliyyət göstərir.
2. Kafedrada 3 nəfər professor, 4 nəfər dosent, 3 nəfər baş müəllim və 2 nəfər müəllim fəaliyyət göstərir.
1. T.e.d., prof. Səlimov Şirxan Dadaş oğlu
2. T.e.d., prof. Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu
3. T.e.d., prof. Bayramov Zabil Həsrət oğlu
4. Dosent Məmmədli Bəhram İdris oğlu
5. Dosent Məmmədov Rafail Yusif oğlu
6. Dosent İsayev Əmirxan İsmayıl oğlu
7. Dosent Xəlilov Elmar Şirinbala oğlu
8. B.m. Qocayev Samin Məhiyəddin oğlu
9. B.m. Cəfərov Pərviz Tahir oğlu
10. B.m. Məhərrəmov Samir Qasım oğlu
11. Müəllim Hacıyeva Məhbubə Camal qızı
12. Müəllim Cəbiyeva Günay Əlican qızı
13. B.l. Qasımbəyli Ceyhun Qüdrət oğlu
14. Laborant Bayramova Ülviyyə Məmməd qızı
3. Kafedrada 4 nəfər dissertant, 5 nəfər doktorant elmi işlə məşğul olur.
4. Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi kafedrasında tədris olunan fənlərin siyahısı
Bakalavriat pilləsi üzrə:
1. Azərbaycan tarixi
2. Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı
3. Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı
4. Azərbaycanın tarixi siyasi coğrafiyası
5. Toponimika
6. XX əsrin ictimai siyasi prosesləri
7. Muzeyşünaslıq
8. Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı
9. Slavyan ölkələri tarixi
10. Şərqi Avropa xalqları tarixi
Magistratura pilləsi üzrə:
1. Azərbaycan VII-XII əsrlərdə
2. Azərbaycan Respublikası müstəqillik yollarında
3. Azərbaycanın epiq abidələrinin mənbəşünaslıq problemləri
4. Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası
5. Azərbaycanda kapitalizmin tarixi problemləri
6. Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixinin mənbəşünaslığı
7. H. Əliyev və Azərbaycanın milli qurtuluşu
8. XIX-XX əsrlərdə mədəniyyət tarixi
9. Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa dövlətləri ilə əlaqələri
10.Azərbaycan Demokratik Respublikası
11. Şəhər tarixi məsələləri
12. Xanlıqlar, sultanlıqlar və rus müstəmləkəçiliyi dövründə aqrar münasibətlər
13. Azərbaycan xalqının milli-azadlıq hərəkatı tarixi
14. Azərbaycan xalqının etnogenez problem tarixi ədəbiyyatda
15. Azərbaycan tarixinin farsdilli mənbələri
16. Səfəvilər dövlətinin dövlətçilik idarəolunma sistemi
17. Kitabi Dədə Qorqud və Tarix
18. Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixinin mənbəşünaslığı
19. Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixinin tarixşünaslığı
20. Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixinin tarixşünaslığı
5. Kafedranın elmi istiqaməti. “Azərbaycanın azadlıq mübarizəsi tarixindən” mövzusu üzrə elmi tədqiqat işləri aparılır.
6. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən son 5 ildə 4 dərslik, 6 dərs vəsaiti, 3 monoqrafiya, 75 elmi məqalə, 57 tezis, 6 fənn proqramı nəşr olunmuş və 30 sillabus hazırlanmışdır.
7. Kafedranın əməkdaşlarının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti və Azərbaycan Pedaqoji Universiteti ilə əlaqəsi vardır.
8. Mükafatlar. Prof. Ş.D.Səlimov.
Kafedranın müdiri t.e.d, professor Şirxan Dadaş oğlu Səlimov Səmərəli pedoqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı (2012), Sumqayıt Şəhər İcra hakimiyyətinin Gənc nəslin təlim tərbiyəsində səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə Fəxri Fərmanı ilə (2016), Azərbaycan Həmkərlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən Fəxri Fərmanla (2017) və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 20 noyabr tarixli 1584 nömrəli Sərəncamı ilə Səlimov Şirxan Dadaş oğlu “TƏRƏQQİ” medalı ilə təltif edilib
Prof.A.B.Baxşəliyev.
1.2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.
2.2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Dosent Ə.İ.İsayev.
1.2012-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının qərarı ilə təhsilin inkişafındakı xidmətinə görə” və “Sumqayıt Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyi münasibətilə” Fəxri Fərmanlar ilə təltif olunmuşdur.
2. 2017-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin Həmkərlar ittifaqı tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olunub.
3. 2019-cu il, 5 oktyabr müəllimlər günü münasibətilə Fəxri Fərmanla təltif olunub.
Kafedranın dosenti E.Ş.Xəlilov.
1.Sumqayıt Dövlət Universiteti tərəfindən Təhsil işçilərinin peşə bayramı-“Müəllimlər Günü”münasibətilə 5 oktyabr 2007-ci il tarixli Fəxri Fərmanla təltif edilib.
2.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, SDU, 14 noyabr 2008-ci ildə “Universitetin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə” Fəxri Fərmanla təltif edilib.
3.Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt şəhər təşkilatı, 26 dekabr 2008-ci ildə “İctimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə” Fəxri Fərmanla təltif edilib.
4.2012-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının qərarı ilə təhsilin inkişafındakı xidmətinə görə” və “Sumqayıt Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyi münasibətilə” Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.
5.Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı tərəfindən “Şəhərin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə” 29 dekabr 2016-cı il tarixində Fəxri Fərmanla təltif edilib.
Dosent. B.İ.Məmmədli
2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2017-ci il noyabrın 12-də verdiyi sərəncamla “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülmüşdür.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az