Əsas səhifə | Əcnəbi tələbələr üçün təklif olunan ixtisaslar və təhsil haqqı
Əcnəbi tələbələr üçün təklif olunan ixtisaslar və təhsil haqqı

İxtisasın adı Təhsil müddəti Təhsil haqqı (USD)
Riyaziyyat fakültəsi
1. Riyaziyyat 4 1000$
Fizika və elektroenergetika fakültəsi
1. Elektroenergetika mühəndisliyi 4 1100$
2. Elektrik mühəndisliyi 4 1100$
3. Enerji maşınqayırması mühəndisliyi 4 1100$
4. İstilik energetikasi mühəndisliyi 4 1100$
Mühəndislik fakültəsi
1. İnformasiya texnologiyaları 4 1100$
2. Kompüter elmləri 4 1200$
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
1. Biznesin idarəedilməsi 4 1200$
2. Menecment 4 1200$
3. Dünya iqtisadiyyatı 4 1200$
Kimya və biologiya fakültəsi
1. Kimya mühəndisliyi 4 1200$
2. Biologiya 4 1000$
Tarix fakültəsi
1. Politologiya 4 1000$
2. Sosiologiya 4 1000$
Filologiya fakültəsi
1. Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) 4 1400$
2. Psixologiya 4 1200$
3. Təhsildə social psixoloji xidmət 4 1200$
4. İbtidai sinif müəllimliyi 4 1200$
5. Məktəbəqədər təlim tərbiyyə 4 1200$
Hazırlıq kursu (bütün ixtisaslar üzrə) 1 800$

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az