Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Home | Scientific publications
Scientific publications


Elmi xəbərlər 2014
Cild 14, №4
Elmi xəbərlər 2014
Cild 10, №3
Elmi xəbərlər 2014
Cild 14, №2
Elmi xəbərlər 2014
Cild 10, №2
Sosial və humanitar elmlər bölməsi
Cild 10, №4
Təbiət və texniki elmlər bölməsi
Cild 14, №1
Sosial və humanitar elmlər bölməsi
Cild 10, №1
ADDRESS
CONTACTS
SUMGAIT STATE UNIVERSITY
Sumgayit
43rd district, Baku street 1
AZ5008
Phone: +994-18 642-16-20
E-mail: info@sdu.edu.az