Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Elanlar | “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans
“Müasir dilçiliyin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans

Sumqayıt Dövlət Universiteti
AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Müasir dilçiliyin aktual problemləri” (Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25 illiyinə həsr olunur) mövzusunda
Beynəlxalq elmi konfrans
Konfransın keçirilmə tarixi: 24-25 noyabr 2016-cı il
Konfransın keçirilmə yeri: Sumqayıt Dövlət Universiteti
Konfransa aşağıdakı bölmələr üzrə məruzələr qəbul olunur:
1.Ədəbi dil və dil normaları qloballaşma şəraitində: mövcud vəziyyət və problemlər
2.Türkologiya
3.Kütləvi informasiya vasitələrinin dili
4.Müqayisəli dilçilik: dillərin linqvodidaktik təsviri
5.Üslubiyyat və semantika
6.Tərcüməşünaslıq: nəzəriyyə və təcrübə
7.Multikulturalizm və dil

İştirak forması: əyani, qiyabi
Tezislərin tərtibatına qoyulan tələblər
1.Tezisin adı iri hərflərlə çap olunmalıdır.
2.Müəllifin adı, soyadı, atasının adı və iş yeri göstərilməlidir.
3.Tezislərin həcmi 1-2 səhifə ( A4 formatında, 12 pt ).
4.Tezislərin mətni Times New Roman  şrifti ilə hər tərəfdən 20 mm saxlanılmaqla 1 intervalla yığılır.
Tezislərin qəbulu:
10.11.2016-c il tarixinədək
Konfransın işçi dilləri – Azərbaycan, rus, ingilis
Tezislər ezemet.rustem@mail.ru  elektron ünvanına və ya elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada aşağıdakı ünvanda qəbul olunur. Sumqayıt şəhəri, Sumqayıt Dövlət Universiteti (III tədris korpusu), 16-cı məhəllə, Filologiya fakültəsi, Azərbaycan  dili və dilçilik kafedrası, otaq 207.
Məsul katib: dos. Ə.M.Rüstəmov

 
Əlaqə telefonları:    +994186553666
                                                   
                                  +9944557226057
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az