Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Elanlar | Sumqayıt Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyəti kafedralarda ixtisas dərnəklərində tələbə elmi məruzələrinin dinləməsinə start verildi
Sumqayıt Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyəti kafedralarda ixtisas dərnəklərində tələbə elmi məruzələrinin dinləməsinə start verildi
Sumqayıt Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyəti kafedralarda ixtisas  dərnəklərində 31.03.2017-ci il tarixinə qədərtələbə elmi məruzələrinin dinləməsinə start verdi. Buixtisas dərnəklərində tələbə elmi məruzələrindinlənilməsində məqsəd fakültələr üzrə 30.04.2017-ci il tarixinə qədər keçiriləcək konfranslara məruzələrin seçilməsidir. Kafedra dərnəklərində yaxşı çıxış edən tələbələrimiz fakültədə keçiriləcək konfransdaiştirak etmək hüququ qazanacaqlar.Fakültə konfranslarında fərqlənən tələbələrimiz isə universitet konfransında elmi məruzələri ilə çıxış  etmək hüququ qazanacaqdırlar.Bu konfransda elmi məruzəsi ilə fərqlənən tələbələr xüsusi diplomlarla təltif olunacaq və həmdə xarici ölkələrdə keçiriləcək konfranslarda iştirak etmələrinə  şərait yaradılacaqdır.
Riyaziyyat fakültəsi
s/s
Kafedraların adı
Tarix
Saat
1.
İnformatika
14.03. 2017
1200
2.
Riyaziyyatın tədrisi metodikası
13.03. 2017
1210
3.
Diferensial tənliklər və optimallaşdırma
15.03. 2017
1400
4.
Ümumi riyaziyyat
15.03. 2017
1400
5.
Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi
16.03. 2017
1400
 
Fizika və Elektroenergetika fakültəsi
s/s
Kafedrarın adı
Tarix
Saat
1.
Bərk cisimlər fizikası             
17.03.2017
1400
2.
Ümumi fizika            
28.03.2017
1400
3.
Fizikanın tədrisi metodikası
16.03.2017
1000
4.
Yarımkeçiricilər fizikası        
16.03.2017
1400
5.
Elektrotexnika                       
02.03.2017
1300
6.
Elektromexanika                   
15.03.2017
1200
7.
Elektroenergetika                  
15.03.2017
1400
 
Kimya və Biologiya fakültəsi
s/s
Kafedraların adı
Tarix
Saat
1.
Ekologiya ve Təbiətdən istifadə
27.03.2017
1200
2.
Botanika
09.03.2017
1200
3.
Zoologiya və insan fiziologiyasi
16.03.2017
1200
4.
YMB və analitik kimya
15.03.2017
1200
5.
Neft kimyasi ve kimya texnologiyasi
30.03.2017
1200
6.
Üzvi və fiziki kimya
13.03.2017
1400
7.
Ümumi və qeyri-üzvi kimya
28.03.2017
1400
Filologiya fakültəsi
s/s
Kafedraların adı
Tarix
Saat
1.
Pedaqogika və psixologiya
10.03.2017
1100
2.
Azərbaycan və xarici ölkələr ədəbiyyatı
10.03.2017
1300
3.
Xarici dillər
15.03.2017
1300
4.
Azərbaycan dili və dilçilik
15.03.2017
1200
5.
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası
17.03.2017
1200
 
İqtisadiyyat və idarəetməfakültəsi
s/s
Kafedranın adı
Tarix
Saat
1.
Menecment
13.03.2017
1400
2.
Mühasibat uçotu və audit
14.03.2017
1400
3.
İqtisadiyyat
14.03.2017
1600
4.
Biznesin təşkili və idarə edilməsi
15.03.2017
1400
5.
Dünya iqtisadiyyatı
17.03.2017
1400
 
Mühəndislik fakültəsi
s/s
Kafedranın adı
Tarix
Saat
1.
İnformasiya və kompüter texnikası
15.03.2017     
1400
2.
İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası
16.03.2017     
1200
3.
Proseslərin avtomatlaşdırılması
02.03.2017     
1200
4.
Metrologiya və standartlaşdırma
13.03.2017     
1015
           
Tarix və Goğrafiya fakültəsi
s/s
Kafedraların  adı
Tarix
Saat
1.
Qədim dünya və orta əsrlər tarixi
07.03.2017
1200
2.
Azərbaycan tarixi
09.03.2017
1000
3.
İqtisadi və sosial coğrafiya
10.03.2017
1200
4.
Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və ən yeni tarixi
14.03.2017
1200
5.
Fiziki coğrafiya
15.03.2017
1000
6.
Sosiologiya və politologiya
16.03.2017
1200
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az