Əsas səhifə | Riyaziyyat | Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası
1.2017- ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedra müdiri dosent Həsənova Xalidə Sidqəli qızı.
2.Kafedrada 7 dosent, 8 elmlər namizədi, 3 baş müəllim və 4 müəllim fəaliyyət göstərir.
3.Kafedra əməkdaşlarının (adları və vəzifələri):
Həsənova Xalidə Sidqəli qızı – kafedra müdiri, p.f.d., dosent
Bayramova Növrəstə Sidqəli qızı- r.f.d., dosent
Heydərova Məftun Nizami qızı − r.f.d., dosent
Əliyeva Könül Həmid qızı − r.f.d., dosent
Ağayarov Mətləb Hüseynqulu oğlu - f.-r.e.n., dosent
Əliyev Fəxrəddin Feyzullah oğlu − r.f.d., dosent
Sadiqov Mehman Nəbi oğlu − r.f.d., dosent
Allahverdiyeva Natəvan Əhmədəli qızı – r.f.d., baş müəllim
Əliyeva Ülviyyə Sanqan qızı – baş müəllim
Süleymanova Vüsalə Abdulla qızı - baş müəllim
Rzayeva Vəfa Gülağa qızı – assistent
Babayeva Ülkər Rafiq qızı – assistent
Əliyeva Aynurə Ruslan qızı – assistent
Mehbalıyeva Esmira Vidadi qızı – assistent
Hətəmova Röya Fikrət qızı – böyük laborant
Nəsirova Leyla Vidadi qızı – böyük laborant (a.m.)
İbrahimova Aytac Babaqulu qızı – 0.5 ştat laborant
Məmədova İlahə Rafiq qızı – laborant (a.m.)
4.Kafedrada 6 magistr elmi işlə məşğul olur.
Tədris olunan fənlər:
Bakalavr pilləsi üzrə fənlər:
1) Elementar riyaziyyat - 1, 2.
2) Riyaziyyatın tədrisi metodikası - 1, 2.
3) Riyaziyyatın tədrisi metodikası.
4) İnformatikanın tədrisi metodikası.
5) Riyazi analiz elementlərinin məktəb riyaziyyat kursunda tətbiqi.
6) Ümumi təhsil kurikulumun əsasları.
7) Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları - 1, 2, 3, 4.
8) Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası - 1, 2.
9) Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşması kursunun nəzəri əsasları.
10) Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşması metodikası.
11) İnformatika və onun tədrisi metodikası.
12) İbtidai siniflərdə mətnli məsələlərin həlli
13) Neft - qaz çıxarmada təcrübənin riyazi nəzəriyyəsi.
14) Riyaziyyat -1 (Riyaziyyatın əsasları).
15) Ali riyaziyyat - 1, 2.
16) Ali riyaziyyat.
17) Riyaziyyat - 1, 2.
18) Riyaziyyat.
Magistratura pilləsi üzrə fənlər:
1) Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri.
2) Riyaziyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası.
3) Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları – 1, 2.
4) Ədədi sistemlər və onların məktəb riyaziyyat kursunda tədrisi metodikası.
5) Məktəb riyaziyyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin öyrədilməsi.
6) Çətinliyi artırılmış riyazi məsələlər və onların öyrədilməsi metodikası.
7) Riyaziyyatın tədrisində müasir texnologiyaların tətbiqi.
8) Ali məktəbdə riyaziyyat təliminin nəzəriyyəsi və metodikası.
9) Riyaziyyatın və riyazi təhsilin tarixi.
10) Riyaziyyatın təlimi metodikası sahəsində pedaqoji tədqiqatların metodologiyası
və metodikası.
11) Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində fəndaxili və fənlərarası əlaqə problemləri.
12) Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılmasının aktual problemləri.
6. Kafedranın elmi istiqamətləri: 5801.01 – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə), Riyaziyyat və informatikanın tədrisi metodikasının müasir problemləri.
7. Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri:
Kafedra üzrə 12 dərs vəsaiti, 5 metodik vəsait, 1 monoqrafiya, 231 məqalə, o cümlədən 25 məqalə xaricdə çap olunmuşdur. 49 sillabus, 40 fənn proqramı nəşr olunmuşdur.
8. Kafedra əməkdaşlarının hansı ali təhsil və elmi-tədqiqat institutları ilə əlaqəsi vardır.
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti, Bakı Qızlar Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mexanika-Riyaziyyat İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Şəki Dövlət Universiteti, Xarkov Texniki İnstitutu (Ukrayna), Moskva Aviasiya İnstitutu (Rusiya), Kuban Aqrar Universiteti (Rusiya), Tbilisi Dövlət Universiteti, Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti və digər müəssisələrlə elmi və pedaqoji əlaqələr yaradılmışdır.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az