Əsas səhifə | Elmi nəşrlər
Elmi nəşrlər
Elmi xəbərlər 2018 – Sosial və humanitar...
Cild 14, №4
Elmi xəbərlər 2018 – Sosial və humanitar...
Cild 14, №3
Elmi xəbərlər 2018 - Təbiət və texniki e...
Cild 18, №3
Elmi xəbərlər 2018 - Təbiət və texniki e...
Cild 18, №2
Elmi xəbərlər 2018 - Sosial və humanitar...
Cild 14, №2
Elmi xəbərlər 2018 - Təbiət və texniki e...
Cild 18, №1
Elmi xəbərlər 2018 - Sosial və humanitar...
Cild 14, №1
Elmi xəbərlər 2017 - Sosial və humanitar...
Cild 13, №4
Elmi xəbərlər 2017 - Təbiət və texniki e...
Cild 17, №4
Elmi xəbərlər 2017 - Sosial və humanitar...
Cild 13, №3
Elmi xəbərlər 2017 - Təbiət və texniki e...
Cild 17, №3
Elmi xəbərlər 2017 - Sosial və humanitar...
Cild 13, №2
Elmi xəbərlər 2017 - Təbiət və texniki e...
Cild 17, №2
Elmi xəbərlər 2017 - Sosial və humanitar...
Cild 13, №1
Elmi xəbərlər 2017 - Təbiət və texniki e...
Cild 17, №1
Elmi xəbərlər 2016 - Sosial və humanitar...
Cild 12, №4
Elmi xəbərlər 2016 - Təbiət və texniki e...
Cild 16, №4
Elmi xəbərlər 2016 - Sosial və humanitar...
Cild 12, №3
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az