Əsas səhifə | Elmi nəşrlər
Elmi nəşrlər
Elmi xəbərlər 2016 - Təbiət və texniki e...
Cild 16, №3
Elmi xəbərlər 2016 - Təbiət və texniki e...
Cild 16, №1
Elmi xəbərlər 2016 - Sosial və humanitar...
Cild 12, №1
Elmi xəbərlər 2016 - Təbiət və texniki e...
Cild 16, №2
Elmi xəbərlər 2016 - Sosial və humanitar...
Cild 12, №2
Elmi xəbərlər 2015
Cild 11, №3
Elmi xəbərlər 2015
Cild 15, №3
Elmi xəbərlər 2015
Cild 11, №4
Elmi xəbərlər 2015
Cild 15, №4
Ermənilərin soyqırım siyasəti bəşəriyyət...
Magistrantların XV Respublika Elmi Konfr...
II Hissə
Magistrantların XV Respublika Elmi Konfr...
I Hissə
Elmi xəbərlər 2015
Cild 15, №2
Elmi xəbərlər 2015
Cild 11, №2
Elmi xəbərlər 2015
Cild 11, №1
Elmi xəbərlər 2014
Cild 14, №3
Elmi xəbərlər 2014
Cild 14, №4
Elmi xəbərlər 2014
Cild 10, №3
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az