Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları
Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları


Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il III hissə
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il II hissə
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il I hissə
Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, 15-16 noyabr 2017-ci il
İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI 2-3 may 2018-ci il
Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 11-12 may 2017-ci il
I Bölmə
Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 11-12 may 2017-ci il
VI Bölmə
Müstəqillik illərində Azərbaycanın Sosial-İqtisadi, Siyasi və Mədəni İnkişafı Respublika Elmi Konfransı
“Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans materialları
Müasir dilçiliyin aktual problemləri
İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, perspektivlər
I hissə
İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, perspektivlər
II hissə
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az