Əsas səhifə | Konfrans materialları
Konfrans materialları
AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM-DƏVƏTNAMƏ
İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI 2-3 may 2018-ci il
Müstəqillik illərində Azərbaycanın Sosial-İqtisadi, Siyasi və Mədəni İnkişafı Respublika Elmi Konfransı
İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, perspektivlər
I hissə
İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, perspektivlər
II hissə
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az